Bæredygtighed i arealudvikling, Køge

Realdania By & Byg deler erfaringerne med at bruge DGNB-screeninger som værktøj til at arbejde systematisk med bæredygtighed i byudviklingen - og ikke mindst omsætte screeningerne til konkrete handlinger.

Søndre Havn, Køge. Foto: Rune Pedersen/Realdania

Tidspunkt:

08.02.2022 kl. 13-16

Arrangeret af:

Realdania By & Byg

Sted:

Teaterbygningen (Musikcaféen), Bag Haverne 1, 4600 Køge

Bæredygtighed i byggeriet bliver mere og mere udbredt, og flere bygherrer lader det ske gennem en svanemærkning eller en DGNB-certificering af bygningerne. Men brugen af DGNB i udvikling af byområder er stadig ikke lige så udbredt.

I de fire byudviklingsprojekter, som Realdania By & Byg udvikler sammen med fire kommuner, har vi i løbet af de sidste par år screenet de enkelte projekter med værktøjet DGNB for byområder.

Realdania By & Byg sætter fokus på bæredygtig byudvikling:

Hvad er DGNB-screening af byområder?
Hvordan har Realdania By & Byg og projekterne brugt DGNB-screeninger som værktøj til at styrke bæredygtigheden i byudviklingen?
I hvilke typer projekter kan det være en god idé?

Alle deltagere får et eksemplar af den nye publikation ”Bæredygtighed i arealudvikling – Erfaringer med brugen af DGNB-screeninger for byområder”, som Realdania By & Byg udgiver i december 2021. På mødet vil der være god mulighed for spørgsmål og dialog.

Program:

Kl. 13.00-13.15
Velkomst og introduktion til Realdania By & Bygs arbejde med bæredygtighed og samfundsansvar
Peter Cederfeld, adm. direktør i Realdania By & Byg, giver en introduktion til Realdania By & Bygs arbejde med bæredygtighed og samfundsansvar.

Kl. 13.15-13.45
Introduktion til DGNB for byområder
Micki Aaen, bæredygtighedsingeniør og DGNB Auditor fra Aaen Engineering, giver en kort introduktion til, hvordan bæredygtighedscertificeringsordningen DGNB for byområder kan bruges som kvalitetssikringsværktøj og løftestang for bæredygtig byudvikling.

Da udviklingen af nye byområder typisk varer mange år, er det essentielt med en løbende kvalitetssikring og systematisk tilgang til vurdering af en lang række bæredygtighedsaspekter. Bliv klogere på hvordan du både som rådgiver, kommune eller udvikler kan benytte DGNB-systematikken for byområder som et kvalitetssikringsværktøj og løftestang for bæredygtig byudvikling fra vision til implementering.

13.45-14.15
Hvordan er DGNB brugt som screeningsværktøj i de byudviklingsprojekter, Realdania By & Byg er medejer af?
Claus Ravn, chefkonsulent i Realdania By & Byg, fortæller om Realdania By & Bygs arbejde med bæredygtighed i fire byudviklingsprojekter undervejs i rejsen fra projekternes visioner, konkurrencer og parallelopdrag, udviklingsplaner, byggemodning og investorbyggerier.

De fire projekter er forskellige, og det afspejles klart i deres bæredygtighedsprofiler, deres arbejde med bæredygtighed, i prioriteringen af særlige fokusområder og i processerne med opfølgning på DGNB screeningen i hvert af de fire projekter.

14.15-14.45
Køge Kysts bæredygtighedsprofil og -indsats
Peter Kjølby, projektdirektør i Køge Kyst og vicedirektør i Realdania By & Byg, fortæller om Køge Kysts bæredygtighedsprofil og -indsats samt opfølgning på egen screening.

14.45-16.00
Rundvisning i Køge Kyst med fokus på indsatser indenfor bæredygtighed i bydelen.
Peter Kjølby, projektdirektør i Køge Kyst, og Palle Egeberg Andersen, chefkonsulent og arkitekt MAA i Køge Kyst, viser rundt i byudviklingsområdet og fortæller bl.a. undervejs om, hvordan der er arbejdet med variation i boligformer.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +