Bæredygtighed i den kommunale praksis

Inspireret af arkitektforeningens netværksgrupper for kommuner inviterer Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger til netværksmøde, hvor udfordringer og erfaringer med implementering af bæredygtighed i den kommunale praksis kan udveksles og diskuteres frit blandt kommunale medarbejdere på tværs af faggrupper.

Rendering: Arkitektfirmaet Bo Christensen

Tidspunkt:

24.03.2022 kl. 10-16

Arrangeret af:

Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger

Sted:

Arkitektskolen Aarhus, Exners Plads 7, Aarhus

Det stigende fokus på og håndfaste krav om CO2-reduktion i kommunerne som følge af blandt andet DK2020 skaber helt nye udfordringer og stiller helt andre krav til både den kommunale organisation, men også til borgere og interessenter. De erfaringer og udfordringer skal deles tværkommunalt, så vi får de bedste løsninger på komplicerede og næsten aldrig entydige problematikker landet over.

På dagen diskuteres og belyses to temaer: Intern organisering, Partnere og interessenter

Intern organisering

Det første tema belyser, hvordan man i forskellige kommuner organiserer sig i forhold til det strategiske arbejde med bæredygtighed. Hvordan skaber man de bedste betingelser i den kommunale praksis for samspillet imellem den politiske prioritering og klimamålsætningerne, og hvad er udfordringerne i det samspil? Desuden debatteres det hvilke målsætninger, der opstilles for arbejdet. De flertydige men også bredt appellerende verdensmål er måske nemmere at kommunikere overfor borgere og politikere, mens det håndfaste krav om CO2-reduktion formentlig er nemmere at forstå og arbejde med som kommunalt ansat.

Partnere og interessenter

Det leder naturligt videre til det andet tema, der belyser hvordan man for eksempel får indarbejdet de bæredygtige prinicipper i kommunale udbud på trods af manglende lovhjemmel? Hvordan kombinerer man markedsrealisme og bæredygtighed i samspillet med entreprenører og developere? Desuden diskuteres og belyses samspillet imellem kommuner og borgere om den bæredygtige udvikling som fælles projekt.

Begge temaer indledes med oplæg, der lægger op til debat i grupper. Denne faciliteres og ledes op til en opsamlende debat i plenum. Fokus er altså på erfaringsudvekslingen og diskussionerne imellem de deltagende kommunale medarbejdere på tværs af faggrupper og fra forskellige kommuner. På dagen drøftes det iøvrigt hvorvidt flere netværksmøder med andre temaer kunne have interesse for målgruppen.

Dagen arrangeres i samarbejde med DK2020 Midtjylland og Aarhus Kommune. DK2020 er et partnerskab mellem kommuner, region, Realdania og Concito, hvor 96 af landets kommuner pt. arbejder med udvikling af ambitiøse klimahandlingsplaner og følger ensartede principper og målemetoder med et tværkommunalt og nationalt perspektiv.

Under frokosten hører vi om den nye arkitektskole og efter frokost hører vi lidt om udvalgte interessante projekter i nærområdet:

1. Arkitektskolen – byens nye arkitektskole

2. Ceres-byen – det gamle og det nye

3. VIA University College + bypark/byrum – Campus C med 7000 studerende

4. Trælasten – ny bæredygtig bydel

5. Brokvarteret – fra godsbane til bydel

6. Institut for X – kreativ bydel der udfordrer

Dagen faciliteres af bestyrelsesmedlemmer fra FBBB, der sikrer en livlig og inspirerende debat.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +