Biodiversitet i praksis

På dette todages efteruddannelseskursus får du en grundig gennemgang af de tiltag og virkemidler, der kan skabe levesteder og tiltrække liv til dine projekter. Kurset henvender sig til landskabsarkitekter, arkitekter, planlæggere og andre med interesse for at opnå en dybere forståelse for at arbejde med biodiversitet i praksis – fra masterplan til projektering.

Molslaboratoriet foto Morten DD Hansen

Molslaboratoriet. Fotograf: Morten DD Hansen

Tidspunkt:

21.- 22.08.2023

Sted:

Molslaboratoriet, Strandkærvej 6, 8400 Ebeltoft

Arrangeret af:

Danske Landskabsarkitekter

Med tidens store fokus på natur og biodiversitet som krav i konkurrenceopdrag, visioner fra bygherrer og kriterier ifm. DGNB-screeninger og EU’s taksonomi, er det blevet en nødvendig kernekompetence for rådgivere at kunne arbejde grundigt med at skabe levesteder og bedre vilkår for liv i projekterne.

Der er brug for vidensdeling, tværfaglige samarbejder og efteruddannelse, så vi kan opnå et solidt vidensfundament om natur og biodiversitet at træffe beslutninger ud fra. Vil vi som rådgivere arbejde ambitiøst med at skabe levesteder i byerne, må vi hente inspiration i naturen. Vi må forstå økosystemer, dyr og planters krav til levesteder, livscykler, naturlige processer og dynamikker. Kun sådan kan vi skabe de bedste betingelser for liv i vores projekter.

Vi skal lære om det hele på Molslaboratoriet. Gennem stærke faglige oplæg fra et top-hold af undervisere, biologitimer og hands on-oplevelser i Molslaboratoriets smukke, varierede natur skal vi fortrylles, inspireres og dygtiggøres ift. at arbejde med natur og biodiversitet og rådgive bygherrer og samarbejdspartnere om at skabe bedre vilkår for insekter, padder, krybdyr, fugle, smådyr og planter – også i byerne.

Vi tør godt love, at man nok må forberede sig på at komme hjem med masser af ny inspiration – og en stærk trang til at skabe mere plads til naturen.

Pris

Pris: 3985 kr.
Prisen inkluderer ophold på 2-mandsværelse. Ved ønske om enkeltværelse tillægges 235 kr.

Antal deltagere: 30

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +