Boliglaboratorium: Boligbyggeri i krisetider

Vær med til en eftermiddag i boligbyggeriets tegn, hvor parterne bag Boliglaboratorium dykker ned i kriserne, deres påvirkning på boligsituationen i Danmark og hvordan vi kommer konstruktivt videre. Deltagelse kan også ske online.

Tidligere debatarrangement i Valencia.

Tidspunkt:

25.01.2023 kl. 12.30 - 16.45

Arrangeret af:

Boliglaboratorium, Statens Kunstfond, NORD Architects og Realdania

Sted:

Vartov, Farvergade 27, 1463 København

Boligbyggeriet har flyttet sig markant i løbet af 2022. Med øget pres fra inflation, stigende byggepriser og stigende renter står vi i en ny situation, hvor byggeriets aktører er nødt til at tænke anderledes. Hvordan kommer vi igennem krisen, og hvilken betydning vil den have for vores boligudvikling de næste år?

Hør oplæg fra eksperter og forskere i kriser, boligbyggeri i krisetider og boligmarkedet og deltag i samtaler med overskrifterne bæredygtighed, boligkvalitet, transformation, boligtypologier og boligeksperimenter.

Program

12.30-13.00: Ankomst og kaffe

13.00-13.05: Velkomst ved Ane Cortzen

13.05-13.15: Intro
Ved Nina Kovsted Helk, filantropidirektør ved Realdania og Trine Berthold, leder af Statens Kunstfonds projekt- og legatstøtteudvalg for Arkitektur.

13.15-14.55: Del 1 – BoligViden

13.15-13.30: Oplæg 1: Boligens udvikling – fortid, nutid og fremtid
Et historisk perspektiv på boligens udvikling og påvirkning af samfundsmæssige forhold samt nuværende og mulige fremtidige tendenser.
Ved Kristoffer Weiss, direktør ved Arkitektens Forlag

13.30-13.50: Oplæg 2: Byer formet af kriser
Om krisers påvirkning på byerne – koleraepidemi, oliekrise, coronakrise – og eksisterende potentialer i byen, som kriser kan forløse eller forstærke.
Ved Mikkel Thelle, seniorforsker ved Nationalmuseet

13.50-14.20: Oplæg 3: Økonomi og marked i boligbyggeriet
Om den nyeste udvikling i boligmarkedet og boligmarkedets aktørers vilkår og forudsætninger for at agere i en krise.
Ved Curt Liliegreen, direktør ved Boligøkonomisk Videncenter

14.20-14.55: Debat
Curt Liliegreen, direktør ved Boligøkonomisk Videncenter
Mikkel Thelle, seniorforsker ved Nationalmuseet
Jeffrey Saunders, CEO ved Nordic Foresight
Marie Stender, seniorforsker ved AAU BUILD
Kristoffer Weiss, direktør ved Arkitektens Forlag
Moderator: Ane Cortzen

14.55-15.15: Kaffepause

15.15-16.15: Del 2 – Samtaler om løsninger

15.15-15.55: Gruppesamtaler – Hvad skal vi eksperimentere med i krisetider?

Gruppesamtaler med indledende oplæg.

Gruppe 1 – Bæredygtighed
Vores bæredygtighedstiltag udfordres yderligere af stigende materialepriser og byggeriet skal opfylde nye krav til LCA. Hvordan kan vi bruge de nye krav, og hvordan fastholder vi den bæredygtige udvikling i boligbyggeriet?
Oplægsholder og facilitator: Kasper Guldager, partner ved Home.Earth

Gruppe 2 – Kvalitet
I krisetider kan man frygte at kvaliteten er det første der skæres væk i vores boligbyggeri. Hvad er fremtidens kvalitetsbegreb?
Oplægsholder og facilitator: Søren Nielsen, partner ved Vandkunsten

Gruppe 3 – Transformation
En stor del af vores boligmasse står overfor en transformation, renovering og fornyelse. Hvordan kan vi sætte skub på transformation af den eksisterende bygningsmasse, så vi udnytter de eksisterende ressourcer?
Oplægsholder og facilitator: Anna Mette Exner, Anna Mette Exner Arkitektur

Gruppe 4 – Typologi
I de seneste år har der været gode tiltag på fællesskabsfremmende boligbyggerier og nye bygherreformer. Hvordan sikrer vi at der fortsat udvikles nye boligtypologier, der kan imødekomme de mange forskellige familieformer?
Oplægsholder og facilitator: Marie Stender, seniorforsker ved AAU BUILD

Gruppe 5 – Eksperiment
Boligeksperimentet skubber til eksisterende rammevilkår. Hvad skal vi eksperimentere med i krisetider? Og hvordan sikrer vi byer hvor der er ”plads til alle”, kan vi samle flere funktioner under samme tag, kan vi udfordre os selv og lovgivningen?
Oplægsholder og facilitator: Lærke Hein, CEO ved Tunnelfabrikken

15.55-16.15: Fælles opsamling på gruppesamtaler
Moderator: Ane Cortzen

16.15-16.45: Oplæg: New European BAUHAUS

Initiativet ‘New European BAUHAUS’ blev lanceret i 2020 med det formål at skabe et tværfagligt fællesskab, der vil forbedre europæiske boliger. I oktober 2022 lancerede initiativet et open call for innovative projekter.
Ved Torben Klitgaard, CEO ved BLOXHUB

16.45: Farvel og tak

Om Boliglaboratorium – et rum for nye boligeksperimenter

Sammen med Statens Kunstfond etablerede NORD Architects i 2019 et Boliglaboratorium for hele byggebranchen, hvor bygherrer, udviklere, arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører, entreprenør, designere, rådgivere og andre parter fra branchen blev inviteret til at deltage med eksperimenterende boligprojekter, der kunne genstarte og gentænke det danske boligbyggeri.

Boliglaboratorium er både et netværk for byggebranchen, en videns- og formidlingsplatform og mere konkret et laboratorium, der har som mål at udvikle 7 eksperimentprojekter, som skal realiseres rundt omkring i landet og demonstrere nye løsninger på de udfordringer, vi står overfor.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +