Build for Water – klimatilpasning til vand fra alle sider

Få stillet skarpt på fremtidens vandmængder, arkitekturens rolle, naturbaseret klimatilpasning og finansiering på 2 dages konference.

Gentofterenden var oprindeligt en del af Københavns forsvar, men tjener i dag som en del af afvandingssystemet, der fører vand fra Gentofte sø til Øresund. Renden er blevet udvidet til nyt dobbeltprofil, som har forøget den vandførende kapacitet, og der er tilført nye naturprægede beplantninger, der sammen med de opgraderede slyngede stiprofiler skaber nye oplevelsesværdier langs den populære transportkorridor for bløde trafikanter. Foto: Schønherr.

Tidspunkt:

06.-07.12.2021

Arrangeret af:

Building Green

Sted:

Vandværket, Rabarbervej 2, 2400 København NV

Mere vand er én af konsekvenserne ved klimaforandringer, og det stiller store krav til fremtidens arkitektur. I Danmark bliver vi presset af vand fra mange sider; Grundvandet stiger, regnen kommer, havet nærmer sig fra kysterne og åer sender vand fra baglandet. Vi oplever allerede nogle af forandringerne, og de seneste ekstreme vejrhændelser i Europa med skybrud og oversvømmelser understreger behovet for at accelerere klimatilpasningen i Danmark.

Klimatilpasning stiller større krav til aktører i byggebranchen, og det har næppe været mere aktuelt at samles og blive klogere på mødet mellem by og vand og fremtidens arkitektur. Derfor inviterer Building Green til byggebranchens nye konference Build for Water, hvor du får sat fokus på klimatilpasning til mere vand i byerne.

Alle lige fra arkitekter, ingeniører, landskabsarkitekter, byplanlæggere og bygherrer og andre aktører har en vigtig rolle at spille i at forme fremtidens byer. På Build for Water kan du møde nogle af de ledende fagfolk, der deler viden om klimatilpasning af byer og giver konkrete eksempler på deres arbejde med at imødekomme fremtidens ændrede vandmønstre.

Hvad får du ud af at deltage på Build for Water?

Du får sat fokus på vand og klimatilpasning og du lærer blandt andet følgende:

Hvordan klimatilpasser vi vores byer til de rigtige vandmængder?

Hvordan skaber vi den bedste byudvikling med inddragelse af vandets veje?

Hvordan undgår vi at bygge os til yderligere udfordringer, der lader svære beslutninger være op til efterfølgende generationer?

Hvad er arkitekturens potentiale og rolle?

Hvilke konkrete løsninger findes der?

Hvordan bruger vi naturbaserede løsninger?

Hvordan bliver vi bedre til at organisere og finansiere klimatilpasning?

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +