Byplanmødet 2022 – Aabenraa

Fremtidens bæredygtige byplanlægning kalder på nye samarbejdsformer. Derfor sætter Byplanmødet 2022 fokus på partnerskaber i planlægningen. Vi ser på nye måder at gøre tingene på, på samarbejder på tværs af sektorer og aktører, på nye byudviklingsprojekter og på om vi kan hente inspiration på tværs af landegrænser.

Tidspunkt:

06.10.2022 kl. 9:00-00:30

Arrangeret af:

Dansk Byplanlaboratorium

Sted:

Arena Aabenraa, Aabenraa

De udfordringer vi skal løse i de kommende år, har én ting tilfælles: Ingen kan løse dem alene. Men hvordan sikrer vi, at vi kommer godt i gang med at løse dem sammen? Hvad er potentialerne, og hvor er udfordringerne ved partnerskaber? Hvilke redskaber har kommunerne, hvilke organiseringer virker og hvordan spiller vi brikkerne rigtigt? Aabenraa, Flensburg og Sønderborg Kommuner er værter for dette års Byplanmøde, og vi glæder os til at besøge denne helt særlige del af Danmark og Nordtyskland, hvor grænselandet bogstaveligt talt inviterer til partnerskaber på tværs af grænser.

Program for torsdag

09.00 Ankomst – kaffe og croissant

10.00 Åbning og velkomst
Ved formand for Dansk Byplanlaboratorium, Lisbet Wolters, samt moderator og journalist Nynne Bjerre Christensen.

10.15 Partnerskaber om grøn omstilling – hvilken rolle spiller den fysiske planlægning?
Keynote ved Connie Hedegaard, formand for den grønne tænketank CONCITO.
Sjældent har en sammenhængende landsplanlægning været vigtigere end nu, hvor den grønne omstilling skal fra fine mål til konkret handling. Samtidig med at kommunerne skal samtænke klimaplaner og fysiske planer, er der behov for en overordnet ramme i form af landsplanlægning, som kan skabe grobund for stærke partnerskaber mellem det offentlige, civilsamfundet og virksomhederne. Vi har travlt, og heldigvis har vi både redskaberne og den folkelige opbakning – men hvad er de konkrete næste skridt?

10.35 Sammen om byudviklingen
Keynote ved Peter Frost-Møller, partner og byplanlægger i Grandville.
Fra transaktioner til partnerskaber: Hvordan organiserer vi os, når vi udvikler byer sammen? Hvad er de aktuelle tendenser, hvilke partnerskabsmodeller findes der, og hvordan skal vi bruge dem?

10.50 Pause

11.20 Partnerskaber om stedbundne kvaliteter
Jan Riber Jakobsen, borgmester i Aabenraa Kommune, i samtale med lektor i landskabsarkitektur og bydesign, Anne Tietjen, Københavns Universitet.
Hvad kræver det at skabe varige forandringer i byudviklingen? Hvordan inddrager vi bedst stedbundne kvaliteter og ressourcer i processen? Og hvad betyder denne inddragelse for lokal forankring og ejerskab?

11.40 Om at flytte sig i fællesskab
Erik Lauritzen, borgmester i Sønderborg Kommune, i samtale med lokal virksomhed.
Partnerskabet bag Project Zero har været i gang i en årrække og er nu trådt ind i en ny fase, hvor indsatsen intensiveres og samarbejdet styrkes. Hvad har kommunen og virksomhederne lært af partnerskabet? Hvordan sikrer man fremdrift i en omskiftelig verden? Hvordan ser partnerskabet ud fremadrettet?

12.00 Hvad kan du selv bidrage med?
Keynote ved Trine Plambech, leder af forretningsområdet Digital Grøn Omstilling ved Alexandra Instituttet.
Hvordan og med hvilke intentioner indgår du selv i et partnerskab? Er der tale om en transaktion af viden fra en part til en anden eller en fælles rejse mod et større mål? Hvad er det, der sker i os mennesker, når vi gør noget sammen – og hvordan kan vi spille hinanden bedre?

12.30 Frokost

14.00 Eftermiddagssessioner
Om bymidter, klima, mobilitet, bykvalitet, kystplanlægning og meget mere.

18.30-00.30 Aftenarrangement
På Skansen i Sønderborg. Byplanprisen overrækkes, middag og besøg af Satiregruppen MAGT, som sørger for musikalsk underholdning, kreative tekster og smukke harmonier med inspiration fra revyhistoriens skarpeste penne.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +