Byudvikling – fra vision til virkelighed

Hvordan tilrettelægges en proces, så en vision kan blive til virkelighed? På baggrund af Realdania By & Bygs læringer og erfaringer fra egne fire byudviklingsprojekter samt selskabets to publikationer om hhv. udviklingsplaner og kvalitetsledelse debatterer vi på dette erhvervsarrangement, hvordan de to begreber kan bruges i arbejdet med at realisere visionen for et byudviklingsprojekt.

Tidspunkt:

20.04.2021 kl. 9:30 - 11:00

Arrangeret af:

Realdania By og Byg Klubben

Sted:

Online via teams

Mange byudviklingsprojekter har potentiale til at virke som en katalysator for en bredere social, økonomisk og kulturel udvikling af hele byen. For byudvikling handler ikke kun om byens fysiske forandring, men også om at tænke bybygning sammen med fx boligpolitik, sociale indsatser, vækstinitiativer, kultur, branding, klimatilpasning og meget mere.

På dette online erhvervsarrangement sætter vi fokus på, hvad det kræver at arbejde med strategisk byudvikling. Nogle af de forhold, som er særligt vigtige, når de helt overordnede strategiske beslutninger for byudviklingen skal træffes, er bl.a. byudviklingsprojektets overordnede problemstilling, vision og målsætning og de strategiske greb, der kan føre vision og målsætninger ud i livet.

Hør også om fire forskellige måder at organisere samspillet mellem projektets aktører på med sigte på realiserbarhed. Du bliver også klogere på kommunale erfaringer med at deltage i arealudviklingsselskaber.

Arrangementet henvender sig til chefer og direktører i kommuner, investorer, pensionskasser, deres rådgivere og andre fagpersoner indenfor byudvikling.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +