Copenhagen Architecture Festival CAFx 2021

Fra 5. - 17. oktober bliver Aarhus og København oversvømmet med events, filmvisninger, debatter, performances, udstillinger, foredrag og guidede ture der på hver deres måde udforsker årets tema: Omsorgens Landskaber.

Tidspunkt:

5. - 17. oktober

Arrangeret af:

Copenhagen Architecture Festival

Sted:

Aarhus og København

Med begrebet omsorg som linse ser festivalen i år på de forbindelser og kortslutninger, der præger vores virkelighed i det byggede miljø. Fokus er på den begyndende kursændring i værdier, interesser og prioriteter, der driver arkitektur og byplanlægning, hvor festivalen vil bidrage til en større følsomhed over for spørgsmål om sammenkobling, tilknytning og indbyrdes afhængighed.

Helt kort fortalt kigger festivalen på, hvordan omsorg manifesterer sig i den måde vi bygger og planlægger på gennem 100 arkitektur-arrangementer i København og Aarhus fordelt på film- og debatvisninger, udstillinger, guidede ture, workshops, seminarer, åbent hus, mm.

Som svar på nogle af de mest presserende globale udfordringer, adresserer CAFx2021 begrebet omsorg og dets transformerende potentiale indenfor arkitektur og planlægning. Med et særligt fokus på sundhed i det byggede miljø, mangfoldighed og lighed i det urbane fællesskab og arkitekturens rolle i den altoverskyggende klimakrise spørger vi:

Hvordan kan arkitekturens aktører bidrage til at løse nutidens og fremtidens udfordringer indenfor sundhed, social sammenhængskraft og klimaforandringer?

Mens designere, arkitekter og byplanlæggere i stigende grad orienterer sig mod socio-politiske spørgsmål om relationer, identitet og urbanitet, vil ‘Omsorgens landskaber’ bidrage til et kursskifte i retning af en større følsomhed over for spørgsmål om sammenkobling, tilknytning og indbyrdes afhængighed.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +