Den Bygningshistoriske Undersøgelse

Tømmer og trækonstruktioner – teknik og datering

Tidspunkt:

13.10.2022-14.10.2022

Sted:

Moesgaard Museum Moesgård Allé 15, 8270 Højberg

Arrangeret af:

Aarhus Universitet, Den gamle By og Arkitektskolen Aarhus

Indsigten i ældre bygninger går uundgåeligt via mangestrengede studier, der sammen udgør den bygningshistoriske undersøgelse. Fra arkiver til omhyggelig registrering på stedet af materialer og tekniske løsninger, afdækkes langsomt forandringer fra opførelse til nutid, som yderligere kan nuanceres med naturvidenskabelige analyser.

Dette seminar er det første i en række, som har til hensigt at sætte fokus på den bygningshistoriske undersøgelse for gennem møder mellem arbejdsfeltets mange aktører, at styrke fremtidens studier. Som tema for dagene er valgt ’tømmer og trækonstruktioner – teknik og datering’. Træ har til alle tider spillet en afgørende rolle i dansk bygningskultur, og må langt op i nyere tid betragtes blandt de vigtigste byggematerialer i såvel by som på land. Fra og med tidlig middelalder er bevaret et varieret og omfattende materiale af historisk bygningstømmer, der spænder fra arkæologisk påvist bygningsrester til et varieret udsnit af stående bygninger fra senmiddelalder og frem.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +