Drømmen om det gode skolebyggeri

Bygherreforeningen stiller skarpt på fremtidens gode skolebyggeri på en konference den 24. august.

Vigerslev Skole. Foto: Kontraframe

Tidspunkt:

24. august, kl. 09.00-16.00

Arrangeret af:

Bygherreforeningen

Sted:

BLOX, Bryghuspladsen 10, 1473 Købehavn K

Den danske folkeskole er en hjørnesten i velfærdsstaten, men i den seneste tid er der kommet revner i fundamentet. Særligt er reformens mål om øget trivsel og faglighed for elever og medarbejdere i landets skoler til debat.

På denne konferencedag sætter Bygherreforeningen derfor fokus på, hvordan vi kan løfte kvaliteten af skolebyggeri i Danmark og genstøbe fundamentet for fremtidens gode skoler.

Konferencen kaster lys over, hvordan man kan bygge og renovere skoler, så de lever op til undervisningen i det 21. århundrede. Og hvordan vi bygger skoler, som kan tilpasses tidernes skiftende krav om gode læringsmiljøer og nye undervisningsformer, samtidig med at vi har fokus på et godt undervisningsmiljø og elevernes trivsel.

Program

Velkomst og introduktion til dagen
Christine Skovgaard Madsen, kompetencechef & Lars Bertelsen, projektchef, Bygherreforeningen

Byg til velfærd: Værktøj til dialog
Bygherreforeningen har et udviklet et dialogværktøj til skolebyggeri. Værktøjet er udviklet i samarbejde med en række eksperter, der igennem et workshopforløb har drøftet forskellige aspekter af skolebyggeri. Værktøjet er målrettet landets bygherrer og hjælper dem til at kunne facilitere en dialog med den faglige forvaltning om, hvordan de fysiske rammer kan understøtte den ønskede pædagogik og didaktik, der skal foregå i skolen. Få indblik i værktøjet og bliv præsenteret for, hvilke overvejelser du kan gøre dig for at skabe et godt fundament for dit skolebyggeri.
Christine Skovgaard Madsen, kompetencechef & Lars Bertelsen, projektchef, Bygherreforeningen

Få styr på de strategiske overvejelser før skolebyggeriet går i gang
Visionen er afgørende for et godt skolebyggeri, og skal fastholdes gennem hele projektet, så alle projektets parter kan handle ud fra vision og strategi og træffe de rigtige valg. Hvilke strategiske overvejelser er vigtige inden et skolebyggeri går i gang? Hvordan formulerer du en vision og en strategi for skolebyggeriet, som blandt andet rummer en god inddragelse af lokalsamfundet, løbende interessenthåndtering og en stærk brugerproces, hvor de rette nøglepersoner bringes i spil på de rette tidspunkter?
Ulla Kjærvang, strategisk bygherrerådgiver, Vejle Kommune

Fremtidens skole og læringsmiljøer i Gladsaxe Kommune
Med projektet Fremtidens skole arbejder Gladsaxe Kommune ud fra en pædagogisk vision om, at børn og unge skal tilegne sig fremtidens kompetencer. Det kræver en opdatering af de eksisterende, fysiske rammer på skolerne. Derfor arbejder kommunen med at transformere det fysiske læringsmiljø blandt andet gennem praksisforsøg og ombygning af skolebygningerne – og samtidig understøtte et kompetenceløft hos medarbejderne.
Charlotte Nordenhof Wernersen, programleder, Børne- og kulturforvaltningen, Gladsaxe Kommune

Skolen set fra brugernes øjne: Kalvebod Fælled Skole
Kalvebod Fælled Skole i København Kommune stod færdig i 2018. Skoleleder, Maria Bælum Mauria, giver et indblik i, hvordan skolebygningen fungerer i hverdagen for brugerne, og hvilke erfaringer skolen har samlet op gennem de første år i bygningen. Skolen arbejder blandt andet aktivt med at skabe inkluderende læringsmiljøer gennem brug af rum og inventar, herunder lydisolerende og flytbare elementer.
Maria Bælum Mauria, skoleleder, Kalvebod Fælled skole

Paneldebat: Hvordan kan vi bruge et værktøj til skolebyggeri?
Hvor i processen omkring et skolebyggeri er der fare for, at noget går galt, ikke bliver overleveret eller misforstået, så bygningen i sidste ende ikke lever op til den pædagogiske vision og giver værdi for brugerne? En række deltagere fra ekspertgruppen omkring dialogværktøjet debatterer, hvor udfordringerne kan opstå, og hvordan de kan bruge værktøjet fremadrettet.

Debatpanel:
Henrik Bendix Olsen, ejendomschef, Roskilde Kommune
Nanna Calmar Andersen, teamkoordinator, Aarhus Kommune, Børn & Unge
Celine Bardram Nielsen, arkitekt og projektleder, Helsingør kommune
Peter Johansson Jørgensen, arkitekt og partner, Dall og Lindhartsen
Nana Ussing Lunøe, chefrådgiver, Kuben Management

Byg til velfærd: Værktøjer til øget værdiskabelse
For at sikre værdien af et skolebyggeri er det afgørende, at man analyserer bygningsbehovet grundigt, at man klæder brugerne på til den nye praksis, der er tiltænkt i bygningen, og at man evaluerer på, om bygningen i sidste ende understøtter praksis optimalt. Som en hjælp til dette arbejde har Bygherreforeningen udviklet tre støtteværktøjer, der sammen med dialogværktøjet, udgør en samlet værktøjskasse til bedre velfærdsbyggeri. De tre støtteværktøjer fokuserer på foranalyser, forandringsprocesser og evaluering. Få indblik i værktøjerne og hør, hvilke overvejelser du bør gøre dig for at tage ejerskab til processen fra behovet opstår til brugernes optimale ibrugtagning.
Christine Skovgaard Madsen, kompetencechef & Lars Bertelsen, projektchef, Bygherreforeningen

Bygherren som strategisk rådgiver
Når der skal træffes beslutning om byggeri i en kommune, er det væsentligt at få afklaret behov i forhold til kommunens ejendomsportefølje og strategi, og at bygherren kommer til at indgå som strategisk rådgiver i forhold til de beslutninger, der træffes. Egedal Kommune arbejder i et strategisk partnerskab, hvor alle kommunens skoler renoveres over de næste 10 år. Forud for projektet har kommunen lavet et strategisk forarbejde, som har ført til beslutningen.
Sune Schou, by- og erhvervsdirektør, Egedal Kommune

Forandringsproces og ibrugtagning: En ny hverdag på skolen
Mens skolen bliver bygget er det væsentligt at inddrage brugerne, og gøre det klart hvordan praksis bliver på den nye skole og så de bliver så klare som overhovedet muligt til at indtage det nye byggeri. Hvordan sikrer vi en forandringsproces, mens byggeriet pågår og forbereder en god ibrugtagning, sådan at den første tid i bygningen bliver en succes? Vi hører erfaringer med forandringsproces og ibrugtagning fra en ny skole i Aarhus.
Martin Appel Loft, skoleleder, Lisbjergskolen

Evalueringsprocessen og en læring af projekterne
Når vi evaluerer vores byggeri, bør vi have fokus på byggeriets effekt for brugerne. Lever det op til visionen og skaber det den tiltænkte værdi? Evalueringen skal være et aktivt værktøj, som sikrer at vi kan tage læring og erfaringer med videre til det næste projekt. Københavns Kommune råder over en stor portefølje af skoler, og forsøger gennem en evalueringsproces at dele viden på tværs.
Mette Rose Eriksen, chefkonsulent, Københavns Kommune

Opsamling på dagen og værktøjernes fremtidige liv
Vi samler op på dagens pointer og drøfter, hvordan værktøjerne kan få liv og blive brugt aktivt ved ombygning og renovering af skoler, og på andre typer af velfærdsbyggeriet. Debat med dagens talere og salen.
Faciliteret ved Christine Skovgaard Madsen & Lars Bertelsen, Bygherreforeningen

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +