Et bæredygtigt bygningsreglement – er det muligt?

Arkitektforeningen og Danske Ark samler arkitekter til en drøftelse af, hvordan vi får tilrettet bygningsreglementet, så branchen kan arbejde mere bæredygtigt. Hvor er der benspænd – fx i forhold til brug af materialer, processer eller lignende?

Foto: bstad, Pixabay

Tidspunkt:

25.04.2022 kl. 15.00- 17.30

Sted:

Valencia, (ved Danske Advokater), Vesterbrogade 32, 1620 København V

Arrangeret af:

Arkitektforeningen og Danske Ark

Vi skal styrke den grønne omstilling i byggeriet, men lovgivningen spænder i dag ben for arkitekterne arbejde. Danske Arkitektvirksomheder og Arkitektforeningen sætter derfor bygningsreglementet til debat for at kunne skabe den nødvendige forandring. For hvilke barrierer og muligheder giver BR18 ift. at bygge bæredygtigt?

Kom og hør konkrete erfaringer fra branchen og bidrag gerne til diskussionen med dine erfaringer. Du skal ikke være ekspert i bygningsreglementet for at deltage.

Program

Indledning
v/ Peter Andreas Sattrup, Danske Arkitektvirksomheder (moderator på dagen)

Er der mulighed for et mere bæredygtigt bygningsreglement?
Erfaringer og bud på fremtidens reglement v/ Michael H. Nielsen, Seniorrådgiver for Energi og Bygninger i Concito

Hvor møder vi benspændene?
Erfaringer fra en tegnestue? v/ TBA

Erfaringsudveksling/Miniworkshop
Faciliteret debat med henblik på:
– at kortlægge erfaringer med, hvordan BR18 fungerer i praksis og
– at afdække krav og forslag til, hvad et bæredygtigt bygningsreglement skal kunne.

Afslutning med netværk og forfriskninger

Det er gratis at deltage.
Der er begrænsede antal pladser, der besættes efter først-til-mølle-princippet.

Baggrund

På tværs af byggebranchen er der i 2022 nedsat en arbejdsgruppe, der har til formål at kortlægge barrierer og formulere fremtidige veje for et mere bæredygtigt bygningsreglement.

Arkitektforeningen og Danske Ark er tovholdere for arbejdsgruppen, og vil arbejde for at indsatsen både tage bredt afsæt i erfaringer fra praksis samt formulerer ambitiøse forslag til forandring af BR18. Kommissorium er at give politisk indspark ift. regeringens 70/30 målsætning.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +