Evaluering af byggeprocessen og byggeriets effekt

Hvad kan vi lære af både de gode og mindre gode erfaringer fra byggeprocesserne? Hvordan kan man evaluere på sin byggeproces og bruge resultaterne optimalt? Og hvordan måler vi funktionen af byggeriet, og om det bruges efter hensigten? På dette seminar diskuterer vi evaluering af både byggeprocessen og byggeriets funktioner fra forskellige vinkler.

evaluering-af-bygge-nils-schirmer

Fotokredit: Nils Schirmer

Tidspunkt:

28. nov 2023 kl. 09-16

Sted:

BLOX Dansk Arkitektur Center Bryghuspladsen 10 1473 København K

Arrangeret af:

Bygherreforeningen

Det er efterhånden udbredt viden, at vi skal stoppe med at bygge (nyt), hvis vi vil hjælpe kloden og klimaet på rette vej. Der er dog stadigvæk behov for f.eks. flere plejeboliger, innovative skoler, forbedrede kontormiljøer osv. Så hvordan kan vi udvikle bygninger eller miljøer, hvis vi ikke må bygge nyt? Det kræver, at vi tænker os godt om, inden vi sætter skovlen i jorden.

Derfor er vi nødt til at indtænke evalueringsprocesser, som en naturlig del af vores arbejde, når vi skal udvikle noget nyt, men også når vi har færdiggjort et projekt. Vi skal vide, hvad der virker, og hvad der ikke gør, om byggeriet har den ønskede effekt, om resultaterne lever op til det forventede m.m.

På dette seminar bliver du præsenteret for forskellige værktøjer, metoder og evalueringsprocesser, som du kan bruge i dit eget arbejde med evaluering af din portefølje. Dagen starter ud med fokus på forskning og resultater herfra. Derudover bliver du klogere på konkrete erfaringer fra blandt andre Realdania m.fl., ligesom du kommer til at høre om Forskningsprojektet Concept fra vores naboer i Norge m.m.

Dagen er arrangeret med henblik på, at du kan være aktivt med til at dele egne erfaringer, ligesom du får inspiration og læringer fra andre i branchen. Seminaret er for dig, der ønsker at få ny faglig viden fra eksperter og drøfte både udfordringer og muligheder med evaluering af byggeri. Du får bl.a. indsigt i, hvordan du skaber en god evalueringskultur og bringer resultaterne værdifuldt i spil i fremtidige projekter.

Program

09:00-09:30 Ankomst og morgenmad

09:30-10:00 Velkomst, introduktion og nye værktøjer

Der er mange måder hvorpå, man kan evaluere og finde frem til byggeriets effekt. På dette seminar tager vi hul på snakken og vender de mange muligheder, fordele, udfordringer, læringer m.v. Vi starter med en kort introduktion til dagen og bliver præsenteret for én af de metoder, der kan benyttes, når man skal evaluere: Bygherreforeningens evalueringsværktøj.

Morten Skaarup Jensen, seniorprojektleder, Værdibyg og Christine Skovgaard Madsen, områdechef, Bygherreforeningen

10:00-10:45 Evaluering af byggeprocessen

Hvilke redskaber og metoder har vi til at evaluere på byggeprocessen? Hvad siger forskningen og resultaterne om erfaringer, anbefalinger, faldgruber og barrierer? Og hvad kræver det, og hvordan kan vi bruge evalueringen efterfølgende? Det vil dagens første oplægsholder komme ind på her, hvor der også lægges op til inklusion af deltagerne gennem en snak om, hvordan bygherrerne kan blive bedre til at opsamle erfaringer og data fra de danske byggeprojekter og etablere en fælles vidensopsamling og evalueringsstrategi.

Kim Haugbølle, ph.d., Seniorforsker, BUILD

10:45-11:00 Kaffepause

11:00-11:40 Forskningsprogrammet Concept: Evaluering af store projekter i Norge

Hvad er et vellykket projekt, hvorfor er det vigtigt at evaluere projekter, og hvordan kan vi måle successen af dem? Gennem forskningsprogrammet Concept har vores naboer i Norge arbejdet med at få bedre viden om, hvordan de bedst muligt kan udnytte resourcer og opnå bedre effekt i store offentlige investeringsprojekter. Vi skal her høre om de evalueringer, der er lavet af disse projekter, meta-evalueringer, resultater fra evalueringerne samt gode råd til fremtidige projekter.

Morten Welde, Seniorforsker, Forskningsprogrammet Concept – OBS oplægget er på engelsk

11:40-12:20 Realdanias store genbesøg af støttede projekter

I de kommende år vil Realdania genbesøge en lang række af de projekter, de har givet støtte til. Målet er at blive klogere på effekten og lære af erfaringerne. Besøgene drives af en nysgerrighed på, hvad der sker, når byggerier og byrum tages i brug i hverdagen. Det er bygningerne, der er objektet for undersøgelsen, mens brugerne er den vigtigste nøgle til at vurdere dem. Siri fortæller os om, hvad bevæggrundene bag evalueringsprojektet er, hvordan projektet og dets resultater skal anvendes strategisk, hvilke metoder der anvendes, og hvad andre (bygherrer, fx) kan lære af det.

Siri Daa Funder, Projektchef, Realdania

12:20-13:20 Frokost

13:20-14:00 Roskilde Festival: Løbende evaluering

Det kan ofte være vanskelige samarbejder og/eller en udfordrende byggeproces som resulterer i tids- og budgetoverskridelser, fejl i byggeriet m.v. Derfor er det vigtigt, at vi stopper op og evaluerer på vores projekter, inden vi eventuelt går i gang med et nyt. For hvilke læringer og erfaringer kan vi trække på til fremtidige projekter? Og hvordan kan vi undgå at stå med samme fejl eller udfordringer igen? Hos Roskilde Festival evaluerer man hvert år landets største festival. Og vi bliver her klogere på, hvordan Roskilde Festival går til opgaven, hvordan læringer og erfaringer bruges året efter, og hvad det giver af værdi, at festivalen evalueres årligt.

Sidsel Lüscher Rauff, projektchef, Roskilde Festival

14:00-14:40 Erfaringer fra konkret projekt

Oplæg og oplægsholder annonceres snarest

14:40-14:55 Kaffepause

14:55-15:35 Evaluering på dagsordenen: Kommunale erfaringer

Hvorfor giver det mening at evaluere sin projekter? Hvilken værdi kan man opnå med evaluering? Og hvad skal man bl.a. være særligt opmærksom på ved evaluering af forskellige projekter? I Aarhus Kommune har man arbejdet med evaluering – lige fra projekter indenfor børne- og unge området til projekter med fokus på bæredygtige tiltag og valg. Vi bliver her klogere på Kommunens arbejde med flere typer evalueringer og metoder, og der dykkes ned i erfaringer og læringer, som man har taget med sig fra tidligere evalueringsprojekter.

Kiri Kristine Aden, programleder, Nanna Mortil, projektleder og Louise Kissmeyer, klimaprojektleder, Aarhus Kommune

15:35 Afrunding og tak for i dag

Ret til ændringer forbeholdes

Praktisk

Arrangementet er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

Tilmeldingsvilkår

Når du tilmelder dig et arrangement eller uddannelsesforløb fra Bygherreforeningen modtager du en bekræftelse med det samme, og du er herefter tildelt en plads på arrangementet.

Deltagergebyret faktureres tidligst 14 dage før arrangementets start. Ved afbud tidligere end 30 dage før afholdelsesdatoen, vil du ikke blive faktureret. Tilmeldingen er herefter bindende. Såfremt du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, er du naturligvis velkommen til at sende en anden fra din virksomhed i dit sted.

Ved uforudsete hændelser (f.eks. ved undervisers sygdom) eller manglende tilmeldinger kan arrangementet flyttes eller aflyses. Bliver arrangementet flyttet til en anden dato, har du mulighed for at framelde dig uden beregning.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +