Folkemødet: By, bolig og tilgængelighed for alle

Mød os på Folkemødet på Bornholm 2022. I år er Arkitektforeningen værter – og deltager i en række debatter, samtaler m.m. Og fredag morgen inviterer vi alle arkitekter til fælles morgenkaffe i ishuset Kalas i vandkanten i Sandvig. Få overblik over vores aktiviteter her.

Tidspunkt:

Fra d. 15.06.22 til d. 18.06.22

Sted:

Folkemødet

Arrangeret af:

Arkitektforeningen i samarbejde med diverse organisationer

Clement Talk – Krisen kradser i den blandede by

Der mangler billige boliger, familieboliger, studieboliger og ældreboliger. Vi bygger stadig mere, men byen har ikke længere plads til alle. Hvilke boligidealer har danskerne i dag, og hvordan afspejles de idealer i måden, vi bygger på? Vi spørger, hvordan deltagerne synes vores byer skal se ud om 10, 20 og 30 år – og hvilke greb, der skal der til for at opnå den vision, og hvordan vores byer ser ud lige nu.

Debat om visionerne for vores måde at bo i byerne og ude i landet, set på fra flere vinkler. Publikum får en oplysende debat om, danskernes boligidealer gennem tiden og frem til i dag, hvor problemstillingen omkring krisen på boligmarkedet skal diskuteres. Hvorfor bygger vi som vi gør?

De almene boliger er en del af løsningen i byen i et marked, der styres af ejendomsmæglere og pensionsselskaber. Et indspark om den arkitektoniske værdi, det gode boligliv og et slag for byggefællesskaber, bofællesskaber og de regulerende ‘bånd’, der gør det svært at forløse visioner i byerne.

Arrangør: BL – Danmarks Almene Boliger

Moderator: Clement Kjersgaard

Panel:

 • Christian Rabjerg Madsen, Indenrigs- og boligminister, Socialdemokratiet
 • Pelle Dragsted, Enhedslisten
 • Mette Mechlenborg, Boligforsker Department of the Build Environment
 • Michael Demsitz, Formand for Forenet Kredit og tidl. direktør for Boligkontoret Danmark
 • Lars Autrup, Direktør Arkitektforeningen

Tid og sted:

Tid: Torsdag den 16. juni 2022 15:00 – 16:00
Sted: BL’s Dome

Fremtidens bæredygtige byggeri i Danmark og Norden

Udfordringerne i byggebranchen er åbenlyse: Byggerier tegner sig tilsammen for omkring 40 procent af den globale CO2-udledning. Og størstedelen af en bygnings klimabelastning kommer fra byggematerialer, byggeri og nedrivning. Den gode nyhed er, at der kan gøres noget ved det!

Gennem tilstedeværelsen af events på de nordiske demokratifestivaler vil vi bidrage til at styrke fokus på byggeriets rolle i at imødegå de globale udfordringer, og vi vil:
1. vise, at det nordiske samarbejde er i fuld gang, når det kommer til at finde og skabe nye lokale løsninger på globale problemer
2. skabe national bevidsthed og medejerskab af de nordiske dagsordener
3. indsamle information/data fra de forskellige lande om, hvad der er på spil, og hvilke løsninger der arbejdes med for det videre nordiske samarbejde om bæredygtigt byggeri.

Deltagere:
Signe Kongebro, Global Design Director, Urbanism and Landscape/Partner, Henning Larsen
Morten Ryom, FN Ungdomsdelegat, Faglært uddannelse og jobskabelse
Poul-Erik Olsen, chef for Bæredygtighed og Klima, CG Jensen
Lars Autrup, direktør, Arkitektforeningen
Nikolaj Sveistrup, partner, SUSTAINORDIC

Arrangør:
Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd

Tid og sted:
Torsdag den 16. juni 2022 kl.12:45 – 13:45
A38 – Danchells Telt

Programmet fortsætter under billedet

Ishuset Kalas lægger rammer til fælles morgenkaffe for alle arkitekter fredag den 17. juni kl. 8.00-10.00.

Morgenkaffe for arkitekter på Ishuset Kalas

Arkitektforeningen inviterer alle arkitekter til morgenkaffe og hjemmebagte boller i det charmerende ishus Kalas ved vandkanten i Sandvig. Kom forbi fredag mellem kl. 8.00 og 10.00 og mød arkitektkollegaer fra nær og fjern til morgenhygge og en uformel snak om arkitekturen, foreningen, og hvad der rør sig i faget. Både Arkitektforeningens formand Johnny Svendborg og direktør Lars Autrup vil være til stede.

For at vide nogenlunde hvor mange vi skal bestille til, må du meget gerne tilmelde dig her: https://bit.ly/3GyZrXT

Tid og sted:
Tid: Fredag den 17. juni mellem kl. 8.00-10.00
Sted: Sandvig Is Kalas. Strandpromenaden 14, 3770 Allinge

Programmet fortsætter under billedet

Hvordan får de unge generationer indflydelse på den byudvikling og samfundsindretning, der sker nu? Det taler vi om fredag den 17. juni kl. 9.00-9.45

“Morgendagens Visioner”
– samtaler fra en sofa

Vi mødes i sofaen og drøfter hvordan morgendagens visioner kan forme de beslutninger, der træffes i dag. Når de unge er blevet ældre, er det for sent: Hvordan får de unge generationer indflydelse på den byudvikling og samfundsindretning, der sker nu?

Studerende fra det Kongelige Akademi og unge fra UNIG (Ung i Gladsaxe) giver en update fra Visionsværkstedet og sofaens gæster taler med de unge, hinanden og teltets gæster om mødet mellem det der skal ske nu, og det vi ønsker os for i morgen. Til samtalerne serverer vi kaffe og croissanter.

Arrangør:
Folkemødets Sociale Scene i samarbejde med ”Sustainable Futures – Leave no one behind”.

Øvrige deltagere:

 • Mette Mogensen, By og boligudviklingschef Domea.dk
 • Line Thygesen, Projektleder ”Sustainable Futures – Leave No One Behind”
 • Niels Offenberg, Leder København Læser
 • Anna Rytter, Projektleder, Ung i Gladsaxe
 • Thorbjørn Lønberg Petersen, Arkitekt, Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering
 • Olav Hesseldahl, Bestyrelsesentusiast og ungdomsdemokrat
 • Trine Pertou Mach, Politisk chef, Oxfam Ibis
 • Pernille Berg, Science Manager

Tid og sted:
Tid: Fredag 17. juni 2022 kl. 09:00-09:45
Sted: Den Sociale Scene

Programmet fortsætter under billedet

Et velfungerende hjem har stor betydning for menneskers trivsel, selvforståelse og oplevelse af tryghed, glæde og stabilitet i livet. Hør om projektet ‘Fra Bolig til Hjem’, der hjælper kvinder og børn, der har boet på krisecenter, godt videre.

Fra Bolig til Hjem

Frivillige arkitekter hjælper i projektet Fra Bolig til Hjem kvinder, der har boet på krisecenter, med at skabe gode, trygge, og funktionelle hjem. Resultatet er højere trivsel, bl.a. gennem et styrket socialt liv i hjemmet, viser en ny evaluering fra VIVE for Røde Kors. Et velfungerende hjem har stor betydning for menneskers trivsel, selvforståelse og oplevelse af tryghed, glæde og stabilitet i livet. Men for de omkring 2.000 kvinder og 2.000 børn, som hvert år flytter fra et krisecenter i Danmark, kan det at skulle etablere sig i eget hjem være en yderst vanskelig og uoverskuelig opgave.

Derfor er Røde Kors gået sammen med KAB og Arkitektforeningen om projektet Fra Bolig til Hjem, hvor kvinder og børn, som flytter fra krisecenter, får hjælp til indretning af deres nye bolig. Hør om det spændende projekt på terrassen ved BL’s Dome. Projektet er økonomisk støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond.

Arrangør: Røde Kors, KAB og Arkitektforeningen

Moderator: Lars Autrup, Arkitektforeningen

Panel:

 • Lars Benjaminsen, Seniorforsker VIVE
 • Ziga Friberg, Sektionsleder, Røde Kors
 • Linnea Voss, Skuespiller
 • Anja Toxværd, Arkitekt, Selvstændig
 • Sanne Kjær, Kundedirektør. KAB

Tid og sted:
Tid: Fredag den 17. juni kl. 16:30 – 17:30
Sted: BL’s Dome

Programmet fortsætter under billedet

Hvordan kan vi skabe vores fysiske, kulturelle og sociale rum, så alle kan være med? Debat om hvem vi egentlig indretter vores samfund til i dag.

”Det handler også om dig – hvordan designer vi til alle?”

Alder er et grundvilkår for os alle og fører ofte til fysiske udfordringer, som begrænser vores mulighed for at deltage i begivenheder og fællesskaber. Vores samfund er i dag ikke designet til ældre eller folk med funktionsnedsættelser. Ting og rum passer ikke til kroppe, der har funktionelle udfordringer. Men behøver det at være sådan? Hvorfor indretter vi os på en måde, der begrænser lige muligheder for alle? Det handler måske også om dig i fremtiden.

Vi inviterer til debat om hvem vi egentlig indretter vores samfund til i dag? Hvordan kan vi skabe vores fysiske, kulturelle og sociale rum, så alle kan være med? Prioriterer vi det nok i dag? Hvilke udfordringer og muligheder ser vi de kommende år?

Arrangør:
Arkitektforeningen sammen med Det Kongelige Akademi, Arkitektur, Design, Konservering og Bevica Fonden og Ensomme Gamles Værn.

Moderator: Bille Sterll

Panel:
Nicolai de Gier, Lektor, Det Kongelige Akademi
Christian Bason, Direktør, Dansk Design Center
Christine E. Swane, Direktør, Fonden Ensomme Gamles Værn
Pia Nielsen, viceadministrerende direktør i Boligkontoret Danmark

Tid og sted:
Tid: Lørdag den 18. juni kl. 10:30 – 11:30
Sted: BL’s Dome– udenfor, ned mod vandet
Der er kaffe til de første 50 morgenfriske tilhørere

Programmet fortsætter under billedet

Hvordan får de unge generationer indflydelse på den byudvikling og samfundsindretning, der sker nu? Det taler vi om lørdag den 18. juni kl. 9.00-9.45.

“Morgendagens Visioner”
– samtaler fra en sofa

Vi mødes i sofaen og drøfter hvordan morgendagens visioner kan forme de beslutninger, der træffes i dag. Når de unge er blevet ældre, er det for sent: Hvordan får de unge generationer indflydelse på den byudvikling og samfundsindretning, der sker nu?

Studerende fra det Kongelige Akademi og unge fra UNIG (Ung i Gladsaxe) giver en update fra Visionsværkstedet og sofaens gæster taler med de unge, hinanden og teltets gæster om mødet mellem det, der skal ske nu, og det vi ønsker os for i morgen. Til samtalerne serverer vi kaffe og croissanter.

Arrangør:
Folkemødets Sociale Scene i samarbejde med ”Sustainable Futures – Leave no one behind”.

Øvrige deltagere:

 • Johnny Svendborg, Stifter og ejer af Svendborg Architects
 • Line Thygesen, Projektleder ”Sustinable Futures – Leave No One Behind”
 • Natalie Mossin, Institutleder, Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering
 • Lea Gry von Cotta-Schønberg, Direktør, Fødevarebanken
 • Niels Offenberg, Leder København Læser

Tid og sted:
Tid: Lørdag den 18. juni kl. 09:00 – 09:45
Sted: Den Sociale Scene

Landsbyggefonden: Hvordan skaber vi lokal byudvikling?

Danmarks geografi og demografi er under forandring. Vi bliver flere og flere ældre, indkomstforskelle mellem storbyområderne og resten af Danmark stiger; de store byer huser en større og større del af befolkningen, mens flere mindre byer og små lokalsamfund oplever, at den lokale slagter og bager må dreje nøglen om.

Så spørgsmålet er, hvordan vi sikrer udvikling og vækst i hele Danmark? Hvordan skaber vi lokal byudvikling i mindre og mellemstore byer i fremtiden? Hvordan kan almene boliger bidrage til strategisk byudvikling? Og hvordan kommer de by- og boligområder, som vi skal bo i, til at se ud?

Hvad kan vi lære af byer som Sønderborg, Kolding, Vejen, Grindsted og Rønne, når vi skal finde løsninger på store udfordringer i fremtidens almene boligsektor. Vi præsenterer cases og konkrete løsninger på nogle af de store udfordringer, som både samfundet og den almene boligsektor står overfor.

Deltagere:

 • Lars Autrup, direktør, Arkitektforeningen
 • Søren Møller Christensen, leder for Udvikling og Byg, Bornholm Kommune
 • Stefan Vestergaard, bygge- og udviklingschef, Alfabo
 • Anne Katrine Harders, programleder, ph.d., Dansk Arkitektur Center
 • Solveig Råberg Tingey, viceadministrerende direktør, BL – Danmarks Almene Boliger

Tid og sted:


Lørdag den 18. juni 2022 kl. 14:30 – 15:30
C17 – BL’s Dome

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +