Forest Urbanism

Danske Landskabsarkitekter og Arkitektskolen Aarhus afholder temadag om bynær skovrejsning.

Tidspunkt:

22.09.2023

Sted:

Arkitektskolen Aarhus, Exners Plads 7, 8000 Aarhus C – Didakteket

Arrangeret af:

Danske Landskabsarkitekter og Arkitektskolen Aarhus

Skoven og skovrejsning er i fokus politisk, i samfundet, i landskabet, og ikke mindst i byudviklingen. Verdens første internationale konference om ‘forest urbanism’ blev afholdt i juni 2022 på KU Leuven Universitet i Belgien. Ved at tage tidligere ‘urbanismer’ op afspejler forest urbanism de udfordringer og målsætninger, der diskuteres blandt forskere, planlæggere og politiske beslutningstagere.

Derfor er der god grund til, at landskabsarkitekter og planlæggere deler gode danske erfaringer og giver inspiration til, hvordan byudvikling og skovrejsning kan berige hinanden. Og det er lige præcis det temadagens spændende program gør.

Temadagen er en fortsættelse af Danske Landskabsarkitekters fokus på nordiske skove i årets to første temanumre af Landskab og samtidig en fejring af den nye bog Woods go Urban.

Målgruppe

Temadagen henvender sig til landskabsarkitekter, arkitekter, planlæggere, studerende og andre der ønsker at få:

  • Inspiration til integreret byudvikling og skovrejsning, og konkrete eksempler på hvad det kan betyde og hvordan det kan se ud i tid og rum såvel som på tværs af skala.
  • Ny viden og masser af inspiration til, hvordan landskabsarkitekturen kan bidrage til skovrejsning, så alle udviklingsfaser bliver meningsfulde, værdifulde og yndefulde.
  • Faglige diskussioner ude i de unge skove, der i dag giver visionen om Aarhus omkranset af Skov en landskabelig virkelighed, der bygger bro mellem forskellige discipliner, mellem by- og land, mellem planlæggere, designer og driftsfolk og mellem hverdagsliv og friluftsliv.

Pris

  • DL-medlem: 300 kr. inkl. frokost
  • Øvrige deltagere: 500 kr. inkl. frokost
  • Studerende ved Aarhus Arkitektskole: mulighed for gratis deltagelse i formiddagsarrangementet.

Begrænset deltagerantal: Der er plads til 150 deltagende ved formiddagens arrangement i auditoriet. Ved eftermiddagens ekskursion i bus er der plads til 50 deltagere som er forbeholdt betalende gæster i formiddagens program. Husk at indløse billet til både seminar og bustur.

Program

8.45 Ankomst og morgenkaffe

9.00 Velkomst v/ Danske Landskabsarkitekter/Catrine Hancke + Aarhus Arkitektskole/Stefan Darlan Boris

9.10 Keynote #1: Anders Busse Nielsen – Skovens møde med byen

10:10 Stadsarkitekt MAA Anne Mette Boye – Aarhus Kommunes planstrategi

10.30 Pause

10.45 Keynote #2: Roland Gustavsson – Skovens dynamiske arkitektur

11.45 Stefan Darlan Boris runder af, og fortæller om Studio 1F + AAA

12.00 Frokost

13.00 – 16.00 Ekskursion med Peter og Anders som guides (maksimalt 50 tilmeldte)
1: True Skov (den gamle, nye skov)
2: Hasselager Vilds
Mødested: Arkitektskolen Aarhus, foran Hovedindgangen.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +