FORUM for kunst, arkitektur, landskab og byudvikling, del 3

Det tredje arrangement i FORUM for kunst, arkitektur, landskab og byudvikling samler op på den viden, de erfaringer, idéer og forslag, der kommer frem under de to første arrangementer.

Malene Bach og Iben Winther Orton, foto: Line Greisen/DTU)

Tidspunkt:

06.12.2021 kl. 15-17.00

Arrangeret af:

FORUM for kunst, arkitektur, landskab og byudvikling

Sted:

Arkitektforeningen, Åbenrå 34, 1124 København

Hvilke initiativer er der behov for for at udvikle bedre processer og projekter i tværfaglige samarbejder mellem kunstnere, arkitekter og landskabsarkitekter?

Det tredje arrangement i FORUM for kunst, arkitektur, landskab og byudvikling samler op på den viden, de erfaringer, idéer og forslag, der kommer frem under de to tidligere arrangementer.

15.00-15.10: VELKOMMEN: Direktør Lars Autrup, Arkitektforeningen
Introducerer FORUM, dagens program og dagens oplægsholdere

15.10-15.25: OPLÆG: Øje for nye mulighedsrum v/ Ditte Vilstrup Holm, Post.doc, CBS/KØS
Oplægget trækker på observationer fra de to første FORUM seminarer og giver et bud på, hvordan der kan skabes bedre samarbejder omkring kunst, arkitektur og byudvikling.

15.25-15.40: OPLÆG: Stenka Hellfach, kunsthistoriker, Somewhere, og Tyra Dokkedahl, arkitekt og journalist, Seriously Fun.
Gennemgår de indsigter og den fælles viden, der er kommet frem under de to første arrangementer, samt de idéer og forslag, der er sendt i forbindelse med spørgeskemaet.

15.40-16.00: TVÆRFAGLIGE SAMTALER: Deltagere i tværfaglige grupper.
Respons på behov, idéer og initiativer, der kan bidrage til at kvalificere arbejdet med kunst i det byggede miljø og tilrettelæggelsen af tværfaglige samarbejder. Gerne drøftelse og idéudvikling

16.00-16.30: FÆLLES SAMTALE: Oplægsholdere og deltagere
Fælles opsamling vedr. initiativer, idéer og videre forløb

16.30-17.00: MINGLING: Vin, kaffe og flødeboller

Arrangeret i samarbejde med Arkitektforeningen og Billedkunstnernes Forbund.
Støttet af Dreyers Fond og Statens Kunstfond.

FORUM for kunst, arkitektur, landskab og byudvikling

FORUM for kunst, arkitektur, landskab og byudvikling er et initiativ udviklet af kunsthistoriker Stenka Hellfach, Somewhere, og arkitekt og journalist Tyra Dokkedahl, Seriously Fun. De samarbejder i flere projekter, hvor de rådgiver bygherrer og kommuner om udvikling og realisering af kunstprojekter i bygninger, byer og landskaber.

Intentionen er at afdække behovet og interessen for et tværfagligt netværk, der kan være med til at kvalificere bygherrer og kommuners arbejde med kunst i det byggede miljø, samt behovet for at igangsætte initiativer for at styrke tværfaglige samarbejder.

Målgruppen for de tre arrangementer er kunstnere, arkitekter, landskabsarkitekter, byudviklere og bygherrer, der ønsker at dele viden og erfaringer, danne relationer på tværs af fag/roller og at kvalificere arbejdet med kunst i det byggede miljø. De tre arrangementer bliver afholdt i samarbejde med Billedkunstnernes Forbund og Arkitektforeningen og er støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst og Dreyers Fond.

Dokumentation og opsamling

Arrangementerne bliver optaget til internt brug. Der vil blive fotograferet under arrangementerne. Input, idéer, forslag, viden og erfaringer, der kommer frem under arrangementerne, vil blive samlet op. Efterfølgende vil deltagere også få mulighed for at bidrage med idéer og forslag til konkrete initiativer eller viden, der kan løse konkrete behov, udvikle og/eller kvalificere arbejdet med kunst i det byggede miljø. Deltagere skal derfor være opmærksomme på, at de vil modtage et spørgeskema efter arrangementet, som selvfølgelig er frivilligt at svare på.

Input, idéer, forslag, viden og erfaringer samles op i et idékatalog, der distribueres til deltagere, oplægsholdere, fonde og andre interesserede. Fotografier fra arrangementerne kan indgå i idékataloget.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +