Fra arkitekturpolitik til udbud i kommunerne

Webinar: Hvordan bliver de fine visioner om arkitektonisk kvalitet omsat, når det drejer sig om udbud af de konkrete anlægs- og byggeprojekter? Kom til netværksmøde og hør om arkitekturpolitik og udbudspraksis i kommunerne.

Arkitekt MAA Lotta Tiselius.

Tidspunkt:

09.02.2023 kl. 14:30-16:00

Sted:

Online

Arrangeret af:

Arkitektforeningen

39 danske kommuner har en nedfældet arkitekturpolitik, som skal løfte diskussionen om arkitektonisk kvalitet og anvendes til fastholdelse af de politiske visioner i de daglige sagsgange.

Men hvordan spiller arkitekturpolitikken ind i de rammer, som lægges fast i arkitektkonkurrencer og -udbud?

Vi har bedt Vejle kommune om at dele deres erfaringer med arkitekturpolitikken og hvordan den praktiseres i de konkrete udbud.

Bliv klogere på Arkitekturpolitik, hvorfor og hvad kan den bruges til?

  • Eksempler fra kommunens arbejdet med udvikling af arkitekturen
  • Hvordan vælges udbudsformen?
  • Hvad lægges der mest vægt på i samarbejdet med rådgiver
  • Læring fra- og evaluering af gennemførte udbud
  • Kan der skabes bedre plads til tværfaglighed og innovation fremover?

Oplæg holdes af arkitekt MAA Katrine Østergaard Bang, planfaglig konsulent i Arkitektforeningen, samt arkitekt MAA Lotta Tiselius, projektudvikler i Vejle Kommune.

Endelig har vi bedt Arkitekt MAA Lisa Gustafsson, Niras, om at reflektere over emnet og oplæggene ud fra sine erfaringer som bygherrerådgiver, inden vi åbner for drøftelse i plenum.

Tilmelding

For at deltage i webinaret skal du være medlem af vores konkurrence-og udbudsnetværk eller vores Netværk for kommunal arkitekturpolitik.
Læs mere om medlemskab af de to netværk og tilmelding her.

NB. Vi fortsætter desuden dialogen omkring arkitektonisk kvalitet i kommunale udbud på det næste, fysiske møde i Aarhus til april 2023.

Mødet er et fælles møde mellem to netværk i regi af Arkitektforeningen: Konkurrence- og udbudsnetværk og Netværk for kommunal arkitekturpolitik. 

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +