Fra bolig til hjem

Gør en forskel med din faglighed. Hør hvordan du kan bruge din arkitektfaglighed i en kortvarig frivillig indsats, der kan hjælpe voldsudsatte kvinder i etableringen af et nyt hjem. Vi mangler frivillige arkitekter i Odense. Først til mølle.

Tidspunkt:

Snarest

Sted:

Odense

Arrangeret af:

Røde Kors & Arkitektforeningen

Kontakt

Charlotte Gade

Projektleder

+45 30 85 90 17

chg@arkitektforeningen.dk

Røde Kors, KAB og Arkitektforeningen er gået sammen i et unikt samarbejde om projektet ”Fra bolig til hjem”, der har fokus på den sårbare overgangsfase mellem krisecenter og et liv i egen bolig.

Første del af projektet har allerede mødt stor opbakning i København – ikke bare fra kvinderne, men også fra arkitekterne. Kunne du forestille dig at bruge deres faglighed i 3-7 møder på en kortvarig frivillig indsats for voldsudsatte kvinder og børn?

Nu er anden del af projektet i gang i Aarhus og Vejle, og der er stadig ledere pladser i Odense.

Tilmeld dig

Hvad skal du som frivillig

Du bliver i en kort periode knyttet til en kvinde og hendes børn, der er flyttet fra krisecenter, og som har bedt om hjælp og støtte til at indrette et godt og trygt hjem. Det handler om at kunne tænke boligen på en ny måde, lave rum- og funktionsløsninger, der kan skabe gode rammer for samværet i familien.

Du skal kunne afsætte 3-7 møder med kvinden af cirka to – tre timers varighed fordelt over tre måneder og deltage i en uddannelsesdag med Røde Kors i Middelfart.

Her kan du se mere om, hvad du skal som frivillig, ligesom du allerede nu kan bede om at blive kontaktet direkte af Røde Kors for at høre mere.

Om projektet

Det treårige pilotprojekt bygger på et tværfagligt samarbejde mellem arkitektfaglige og sociale aktører. Samarbejdspartnerne i projektet kender – fra forskellige fagpositioner – til betydningen af et velfungerende hjem i forhold til menneskers trivsel, selvforståelse og oplevelse af tryghed og stabilitet i livet.

Arkitektforeningen vil med projektet opnå øget viden om, hvordan de fysiske rammer og arkitektfaglig bistand kan bidrage til øget livskvalitet og livsmestring blandt udsatte grupper.

Samtidig skaber projektet en mulighed for Arkitektforeningens medlemmer for at engagere sig socialt med afsæt i – og udvikling af – deres faglighed.

Forventningen er, at projektet vil bidrage med vigtig viden ift. mulige indsatsområder, der tilbydes udsatte borgere fra fx almene boligselskaber, den offentlige sektor og civilsamfundsaktører i forbindelse med etablering af ny bolig. Projektet er støttet af den A.P. Møllerske Støttefond.

Kontakt

Charlotte Gade

Projektleder

+45 30 85 90 17

chg@arkitektforeningen.dk

Læs mere om arkitekternes oplevelse og projektet i vores årsrapport på side 20-21

Læs mere
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +