Fra projekt til levende by - erfaringer med at forankre byudvikling

At udvikle nye bydele handler ikke kun om at udtænke planerne, bygge husene og anlægge fællesarealerne. For at visionerne for byen skal blive til virkelighed - også på sigt - er mindst lige så vigtigt, at ansvaret for byen og dens liv overdrages til de rigtige aktører i den rigtige takt og på den rigtige måde. Omdrejningspunktet er ejerskab – i både bogstavelig og overført forstand.

Tidspunkt:

22. Marts 2023 kl. 14.00-17.00

Sted:

Kantinen i Porthouse, Vendersgade 74, 7000 Fredericia

Arrangeret af:

Realdania By & Byg

Hør byudviklerens, kommunens og bydelsforeningens erfaringer med at forankre de fysiske løsninger for fællesarealer, de midlertidige eller permanente aktiviteter samt bydelens faciliteter.

Arrangementet henvender sig til kommuner, byudviklingsselskaber, bygherrer, rådgivere og andre, som arbejder professionelt med byudvikling. I starten af 2023 udgiver Realdania By & Byg en publikation om emnet, som alle deltagere i arrangementet får et gratis eksemplar af.

Kl. 14.00-14.30 Realdania By & Bygs byudviklingsprojekter og forankring af fællesfunktioner, -arealer og -aktiviteter

Anne Mette Rahbæk, udviklingsdirektør i Realdania By & Byg, fortæller om selskabets arbejde med byudvikling, herunder en status for udbygningen af fire nye bydele ift. boliger, erhverv, antal beboere og byfunktioner.

Hør om det strategiske arbejde med at forankre byudviklingen i de fire byudviklingsprojekter – herunder etablering, overdragelse og drift af fællesfunktioner og fællesarealer samt bylivsskabende aktiviteter. Anne Mette Rahbæk fortæller også om de organisatoriske rammer for videreførelse af byen og dens liv. Hør desuden om to forskellige strategier for at skabe liv i byen, og hvad udfordringerne er i de forskellige faser?

Kl. 14.30-14.50: Case: Kanalbyen – byudvikleren

Peter Kirketofte, projektdirektør i Kanalbyen P/S, giver en introduktion til byudviklingsprojektet Kanalbyen og fordeling af ansvar og arbejdsfordeling for arealer, anlæg og aktiviteter gennem tiden. Helt aktuelt er en række opgaver ved at blive overdraget og forankret hos hhv. bydelsforeningen og kommunen.

Kl. 14.50-15.00: Kort pause med kaffe og kage

Kl. 15.00-15.20: Case: Kanalbyen – kommune og bydelsforening

René Olesen, koncernchef i Fredericia Kommune, fortæller kort om kommunens erfaring med forankringsprocessen, herunder med opgaver, som kommunen varetager i Kanalbyen.

Ib Bertelsen fra Bydelsforeningens driftsudvalg introducerer bydelsforeningen og foreningens ansvarsområder fra begyndelsen af projektet til i dag.

Kl. 15.20-15.50: Paneldebat

Anne Mette Rahbæk, Peter Kirketofte, René Olesen og Ib Bertelsen debatterer forankring af aktiviteter, anlæg og fællesfunktioner i den blivende by. Hør deres faglige udvekslinger af indsigter, erfaringer og anbefalinger fra forskellige sider af byudviklingen og deltag gerne i debatten.

Kl. 15.50-17.00 Rundvisning i bydelen med fokus på forankring af bydelens aktiviteter og anlæg

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +