Fremtidens fantastiske fingerplan

Fingerplanen runder 75 år i år. Københavns Universitet, Park- og Naturforvalterne og Dansk Byplanlaboratorium inviterer i den anledning til debat om, hvordan vi fortsat kan udvikle planen som en ramme for bæredygtig udvikling i Hovedstadsområdet.

Collage: Dansk Byplanlaboratorium

Tidspunkt:

27.10.2022

Arrangeret af:

Københavns Universitet, Park- og Naturforvalterne og Dansk Byplanlaboratorium

Sted:

festsalen på IGN, Københavns Universitet på Frederiksberg

Vigtige dagsordner som energiforsyning, fødevareforsyning og biodiversitetskrise skal løftes i vores nærområder. Det skaber problemer i en tid, hvor der i forvejen er kamp om pladsen og konflikter mellem grønne interesser, beboere, erhverv og planmyndigheder.

Fingerplanen har i hele sin levetid bidraget til at styre byvæksten og sikret, at der har været forskel på land og by. Byvækst og transport har generelt været organiseret i planens fingre, og mellemrummene – de grønne kiler – har givet Hovedstadens indbyggere let adgang til natur og grønne områder. Den grundlæggende ide i Fingerplanen er imidlertid udfordret bl.a. på grund af stor efterspørgsel på byggemuligheder og manglende koordination mellem kommuner og stat.

Målet med konferencen er at debattere Fingerplanens principper og hvordan vi kan få en helhedsorienteret planlægning og kan blive en ramme for bæredygtighed i bred forstand, rumme ønsker til arealanvendelse og bidrage til at løse de mange konflikter mellem arealanvendelser. Og så fejrer vi selvfølgelig, at Fingerplanen runder 75 år.

Temaer

  • Bæredygtighed i Fingerplanens område Energi og fødevarer i nærområderne!
  • Mobilitet Attraktive og effektive transportformer på kryds og tværs i området!
  • Natur og biodiversitet Rekreative muligheder, sundhed og økosystem-tjenester!
  • Bolig- og erhvervsudbygning Fortætning eller nye landvindinger!
  • Konferencen arrangeres i et samarbejde med
  • Københavns Universitet, Park- og Naturforvalterne og Dansk Byplanlaboratorium

Pris

1.300 kr. – rabat for bidragsydere til DB og medlemmer af Park- og Naturforvalterne på 975 kr.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +