Hvordan skaber vi plads til vandet?

Skal dele af Risskov, Hou, Grenå, Randers eller Norsminde oversvømmes i fremtiden? Fremtiden byder på mere vand både fra oven, fra havet og fra undergrunden, men hvordan ændrer vandet på vores byer?

Stranden-har-kombineret-kystsikring-og-nye-rekreative-muligheder-med-tilgængelighed-for-alle

Projektet Stranden ved Charlottenlund har kombineret kystsikring og nye rekreative muligheder med tilgængelighed for alle. Projekt af Kragh Berglund, støttet af AP Møller Fonden. Fotograf: Dronepixels

Tidspunkt:

21.09.2023 kl. 12:00 - 16:30

Sted:

Arkitektskolen Aarhus

Pris:

200 kr. for MAA
200 kr. for FORUM-medlemmer
Gratis for Stud.arch. MAA
600 kr. for Ikke-medlem
Gratis for Frokost
-600 kr. for Studerende AU eller VIA

Tilmelding ikke længere muligt

Trine Lybech Madsen

Arkitekt MAA

tlm@arkitektforeningen.dk

På denne halvdagskonference sætter Arkitektforeningen Østjylland, under projektet Arkitekturens stemme, fokus på, hvordan vi i fremtiden skal arbejde med klimasikring af vores byer. Herunder sættes der fokus på, om vi i en fjernere fremtid skal sætte fokus på at invitere vandet ind i byerne, fremfor at bygge højere og højere mure for at holde det ude.

I løbet af eftermiddagen ser vi på, hvordan vi kan tænke klimatilpasningen alternativt med udgangspunkt i nye naturperspektiver, risikoforståelse og hvad kan vi lære af fortiden i forhold til klimatilpasning til fremtiden.

For at sikre byer og landskabers fremtidige udvikling er det er vigtigt, at der tages nogle langsigtede politiske beslutninger. Derfor skal dialogen om problematikken forankres i det politiske miljø, da det er her, prioriteringerne skal foregå, selvom en stor del af regningen for klimatilpasning lovgivningsmæssigt sendes videre til de berørte lodsejere. I den afsluttende debat deltager politikere fra de berørte kommuner i dialogen om, hvordan vi tænker klimatilpasning i et langsigtet perspektiv.

Trine Lybech Madsen

Arkitekt MAA

tlm@arkitektforeningen.dk

Læs Trine Lybechs indlæg i Stiften

Fremtiden byder på mere og mere vand: Skal vi bare lade Risskov oversvømme?

Læs det her

Program

12.00-13.00 Frokost

13.00 Hvordan kan vi tænke klimatilpasning anderledes? V. Nina Baron, sociolog og lektor på katastrofe- og risikomanageruddannelsen.
Fokus på risikoforståelse, beslutningsprocesser og alternative måder at klimatilpasse landet på end at bygge høje mure.

13.30 Design med vand i et historisk perspektiv – fund fra Tiberen i Rom. V. Lotta Tiselius, arkitekt MAA.
Oplæg med fokus på, hvordan man i Rom har forsøgt at ’tæmme’ floden Tiberen, og hvilken effekt en over 100 år gammel klimasikring har på byen i dag.

14-14.15 Pause -kaffe og kage

14.15 Hvordan designer vi med naturen? V. Boris Brorman, arkitekt MAA, Ph.d.
Fremtiden indbyder til at vi får større forståelse for, lever og designer med naturen. Men hvordan skal vi arbejde med en ny naturforståelse? Og hvordan kommer det til udtryk i vores fysiske miljø?

14.45 Katrina Wiberg lektor, cand.arch. MDL, ph.d. – Postkort til Fremtiden og Det lille Blå Atlas: historiske og landskabsbaserede blik på nutidens og fremtidens kystbyer.
Hvordan kan vi få læring fra historiske stormfloder og de landskabsmæssige træk som vores kystbyer er placeret i? Hvordan kan vi i nutiden arbejde med usikkerhederne omkring havstigning i fremtiden?

15.15-15.25 Kort pause

15.25-16.25. Debat mellem udvalgte oplægsholdere og politikere fra henholdsvis Odder, Jens Peter Hansen, Randers Kommune og Niels Basballe (A) næstformand Teknik og miljøudvalget, Norddjurs Kommune.

16.30 Tak for i dag

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +