Hvordan stilles der skarpt på bæredygtighed i rådgiverudbud?

På dette webinar i Arkitektforeningens konkurrence- og udbudsnetværk vil bæredygtighedsrådgiver Micki Aaen give sit bud på, hvorfor det er relevant at have bæredygtighed skarpt defineret i udbud og konkurrencer.

Sommeriva. Visualisering af Tegnestuen LOKAL.

Tidspunkt:

27.09.2022 14:30-16:00

Arrangeret af:

Arkitektforeningens konkurrence- og udbudsnetværk

Sted:

Online

Hvordan stilles der skarpt på bæredygtighed i rådgiverudbud? Tydelighed er vigtig, når man skal beskrive ønsker og krav om bæredygtighed i arkitektkonkurrencer og -udbud.

For hvordan påvirker bæredygtighedskravene den arkitektoniske kvalitet? Hvem har bolden i det efterfølgende samarbejde? Hvad kan man bede rådgiverne om at levere i udbuddet. Og hvordan vurderes bæredygtigheden i referencer og tilbud?

På dette webinar vil bæredygtighedsrådgiver Micki Aaen give sit bud på, hvorfor det er relevant at have bæredygtighed skarpt defineret i udbud og konkurrencer, herunder blandt andet:

  • ekstra opmærksomhed på stigende krav, stigende kompleksitet og stigende kompetencer
  • fordele og ulemper ved at lægge bæredygtighedsrådgivningen i henholdsvis rådgiverudbuddet eller på bygherresiden
  • konkrete eksempler på forskellige modeller for bæredygtighedsinddragelse i masterplankonkurrencer.

På baggrund af oplægget vil deltagerne have mulighed for at drøfte og perspektivere ud fra egne erfaringer.

Vi samler op til sidst.

For at deltage i webinaret skal du være medlem af Arkitektforeningens konkurrence-og udbudsnetværk.

Bliv en del af netværket

Bliv en del af konkurrence- og udbudsnetværket og vær med til at skabe et centralt omdrejningspunkt for udveksling af relevant viden og sparring på de mest aktuelle udfordringer. Vi analyserer konkurrence- og udbudsforløb, undersøger rammerne, deler erfaringer og bringer viden i spil i fællesskab. For at lære af hinanden, løfte vidensniveauet, understøtte rammerne for arkitektonisk kvaliteten og udbrede kendskab til god praksis.

Netværket er for alle, der beskæftiger sig med konkurrencer og udbud med arkitektydelser. Både bygherrer, rådgivere, udviklere og andre, som har hænderne nede i udbudspraksis, er velkomne.

Netværket mødes seks gange om året, til to fysiske og fire digitale arrangementer, omkring aktuelle emner samt inspirerende oplæg fra bygherrer, forskere og praktikere. De fysiske netværksmøder tager som regel afsæt i en konkret case og afholdes skiftevis i København og Aarhus.

Se mere om netværket, medlemsskab og årets program her

Om oplægsholderen

Micki Aaen stiftede i 2020 sin egen virksomhed, Aaen Engineering, med formålet om at skabe en ny type ingeniørvirksomhed, dedikeret til at løfte bæredygtighedsambitioner på tværs af byggebranchen, fra de tidlige designprocesser til færdigt byggeri. Her indgår han som konsulent dels i bygherreregi dels som konsulent på rådgiverteams.

Micki har tidligere være ansat som bæredygtighedskonsulent i Henning Larsen Architects.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +