Indstilling af projekter til Den Danske Lyspris 2021

Pga. coronasituationen har DCL besluttet at slå Den Danske Lyspris 2020 og 2021 sammen. Således gælder for 2021, at ibrugtagningstidspunktet maksimalt må være 3 år før indstillingsdeadline.

I 2019 vandt Restaurant Noma Den Danske Lyspris for belysning. Lysdesigner: Studio David Thulstrup i dialog med Anker & Co. Foto: Irina Boersma.

Tidspunkt:

02.07.2021

Arrangeret af:

Dansk Center for Lys

Sted:

Projekter, som kan komme i betragtning til prisen

Lysprojekter og løsninger, hvor lys er et bærende element. Projektet kan indeholde kunstlys eller en kombination af kunst- eller dagslys, indendørs eller udendørs.
Projekter, hvor lysløsningen har menneskers liv og behov i centrum.
Gode og veludførte anlæg og løsninger.
Projektets størrelse har ingen betydning.
Projekter med et opsigtsvækkende, gennemtænkt eller nyskabende hovedgreb inden for lys

Projekter, som ikke kan komme i betragtning til prisen

Rene lysarmaturløsninger eller vinduer
Midlertidige lysløsninger som f.eks. festivallys, teaterlys og events
Ren lyskunst
Reklameinstallationer så som skilte
Anlæg på Færøerne eller Grønland.

Indstillingen skal indeholde besvarelse af følgende spørgsmål

Projektets omfang og afgrænsning
Ved vurderingen lægges der særlig vægt på løsningens relation til mennesker eller brugere. Dette hovedgreb skal være nøje detaljeret i indstillingen, som skal indeholde en beskrivelse af: Blændingsbegrænsning, brugssituationer, variation og dynamik, fokusering, stemninger, oplevelser, brugergrupper, lysfordeling, lysets eventuelle biologiske virkning på brugerne eller lysløsningens kommunikative effekt.

Løsningens energiforbrug. Løsningens skal være udformet under hensyntagen til de energi- og driftskrav, man bør stille til et moderne lysanlæg.

Komponentvalg: Armaturer, lyskilder, dagslysindtag, lysstyring, særligt belyste omgivelser eller overfladers karakter.

For kunstlyset beskrives kvalitetsparametre, dvs. valg af farvetemperatur, lysfarve(r), farvegengivelse etc. Desuden beskrives armaturvalg (lysfordeling, æstetik, optik) og samspil med rumflader eller omgivelser.

For dagslyset beskrives valg af glas, orientering i forhold til verdenshjørner, eventuelle solafskærmninger og samspil med rammer, lysninger og rumflader.

Nominering af projekter

Juryen vil efter indsendelsesfristens udløb udvælge 3-5 af de indkomne forslag til nærmere besigtigelse. Forslagsstillerne vil modtage besked herom. Der vil evt. blive indhentet supplerende oplysninger før den endelige vinder udpeges af juryen. Nomineringen af projekter offentliggøres medio november efter endt granskning.

Besigtigelse af udvalgte projekter foregår oktober-november 2021.

Den Danske Lyspris

Den Danske Lyspris er en hæderspris, som belønnes med et diplom og en plakette. Anlæggets ejer modtager prisen, og æren deles med de fagfolk, som har haft hovedansvar for udformningen af lysløsningen.Prisen uddeles en gang årligt af Dansk Center for Lys, og udvælgelse foretages af en bredt samensat jury. Det vindende projekt indstilles også til Den Nordiske Lyspris, som uddeles hvert andet år.

Jury 2021 består af repræsentanter fra:
Akademisk Arkitektforening
Bygherreforeningen
Danske Landskabsarkitekter
Lysdesignuddannelserne
Foreningen af Rådgivende Ingeniører
Dansk Center for Lys: Per Reinholdt, (juryformand)

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +