Indstillingsfrist til Bygningspræmiering 2021

Københavns Kommune inviterer arkitekter og andre interesserede til at indstille projekter til den årlige bygningspræmiering, hvor nye bygninger og byrum af særlig høj kvalitet anerkendes.

Vinder af Publikumsprisen 2020, Nørrebro Bibliotek. Foto: Thomas Vilhelm / Keingart 2020

Tidspunkt:

Indstillingsfrist: 29.11.2021

Arrangeret af:

Københavns Kommune

Sted:

København

I Københavns Kommune har man præmieret arkitekter og bygherrer bag særligt bemærkelsesværdig arkitektur siden 1903. Med præmieringen anerkender kommunen de kræfter, der har tilført byens fysiske rammer særlig kvalitet, og understreger samtidigt kommunens påskønnelse af god arkitektur som betydningsfuld for det levede liv i byen. Det er nu tid til at præmiere byggerier for 2021.

Sådan indstiller du til præmiering

Udfyld vedhæftede skabelon med informationer om det byggeri du vil indstille og send den til projektleder i Kultur- og Fritidsforvaltningen, Stine Marie Elliot, på HY3D@kk.dk, senest mandag den 29. november 2021.

Der skal være udstedt ibrugtagningstilladelse eller midlertidig ibrugtagningstilladelse for byggeriet mellem 1. januar 2020 og 1. juli 2021.

Om bygningspræmiering

Præmiering foretages inden for kategorierne:

Nybygninger og tilbygninger af boliger, erhverv og kulturelle institutioner.

Restaurering, ombygning, fornyelse og omdannelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, fornyelse og omdannelse af kulturhistorisk eller arkitektonisk værdifulde byområder og omdannelse af andre byområder.

Nyindretning af lejligheder etableret i bygninger, der hidtil har tjent andet formål.

Bymiljøer, såsom torve og pladser, parker og anlæg samt gavludsmykninger, skiltning og inventar.

Blandt de mange projekter, der har fået ibrugtagningstilladelse eller midlertidig ibrugtagningstilladelse mellem 1. januar 2020 og 1. juli 2021, nomineres op til 8 byggerier til præmiering.

Bedømmelsesudvalget foretager den endelige præmiering.

Bedømmelsesudvalget består af:

Kultur- og Fritidsudvalget
Nicolai Bo Andersen og Rosa Siri Lund, sagkyndige udpeget af Akademisk Arkitektforening
Lisa Sørensen, sagkyndig udpeget af IDA/Ingeniørforeningen Danmark
Camilla van Deurs, Stadsarkitekt, Teknik- og Miljøforvaltningen
Mette Haugaard Jeppesen, arkitekt, Teknik- og Miljøforvaltningen.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +