Indvielse: Nyt videnscenter for anvendelse af træ

Danmark har fået et nyt videnscenter for anvendelse af træ: Forstbotanisk Center Øxenhaverne. I denne anledning afholdes der i dagene d. 24-26 september et præsentationsarrangement, med rig mulighed for at kigge nærmere på centret nær de store sydfynske skove.

Forstbotanisk Center Øxenhavern

Tidspunkt:

24.09.2021 Kl. 11.00-17.00

25.09.2021 Kl. 11.00-17.00

26.09.2021 Kl. 11.00-17.00

Arrangeret af:

Forstbotanisk Center Øxenhaverne

Sted:

Øxenhaverne 10, 5600 Faaborg

Danmark har fået et videncenter for anvendelse af træ. En gruppe med bred faglig ballast inden for træverdenen taget initiativ til oprettelsen af et lærings- og videncenter, hvor brugen af træ er fokus. Gruppen vil skabe et center, hvor kursister, studerende, forskere, ja alle med fokus på træ, kan arbejde med en helhedspræget tilgang til anvendelsen af træ som et bæredygtigt og smukt materiale.

Styregruppen som står bag Forstbotanisk Center Øxenhaverne, består blandt andre af skovejer Ditlev Berner (Holstenshuus), forstkandidat Ulrik Nielsen, lektor ved Syddansk Universitet Birgir Norddahl og tømrermester Rasmus Bjørn. Centeret bakkes endvidere op af en række lokale savværker og undervisningsinstitutioner.

Rammerne for det nye center – Forstbotanisk Center Øxenhaverne – er under etablering på et jordstykke i tilknytning til skovene nær Faaborg. En styregruppe med arkitekt MAA Uffe Black Nielsen i spidsen er trukket i arbejdstøjet og søger midler til virkeliggørelse af et videns- og læringscenter for brug af træ i byggeri og møbelproduktion.

En dybere forståelse

Centeret vil med sin nærhed til de store sydfynske skove og savværker, nyplantede træer af alle arter og håndholdt adgang til materialet træ – fra frø til tømmer, skabe en dybere forståelse for træs egenskaber. Opførelsen af centrets første bygning ”Laden”, hvor der indrettes undervisningslokale og værksted, er allerede finansieret via private midler og en anerkendt fond.
Styregruppen bag centret søger i den forbindelse yderligere støtte fra fonde, trærelaterede produktionsvirksomheder m.fl. til udbygning af centret med blandt andet undervisningslokaler og overnatningsfaciliteter, samt til udvikling af undervisningsmateriale. Kurserne målrettes alt fra internationale forskere til erhvervsskoler og gymnasier. Særligt fokus er rettet mod studerende på landets universiteter, og her er der allerede opnået god kontakt til Københavns universitet og Syddansk universitet, som begge bakker op om projektet.

– Vi skal som samfund tænke i bæredygtig bosætning, og her er brugen af træ nok den vigtigste faktor i den grønne omstilling. Og for at sikre ægte bæredygtighed i omstillingen, skal der være forståelse for hele trækæden, siger arkitekt Uffe Black Nielsen, en af initiativtagerne bag Forstbotanisk Center Øxenhaverne.
– med andre ord, vi skal anvende træ fornuftigt og klogt og kende til træet som materiale hele vejen fra det spirer som frø i skoven, over opskæring, til konstruktionsprincipper og videre til den æstetiske bearbejdning. Endelig skal vi også fra starten af designfasen have tankerne rettet imod, hvorledes vi genanvender træet, når huset eller møblet en gang er udtjent, siger han.

Præsentationsarrangement

Det er muligt at få en forsmag på projektet og besigtige projektarealet ved et præsentationsarrangement, som afholdes i dagene 24-26 september 2021 fra kl. 11.00-17.00. Lørdag d. 25 september kl. 13.30 vil Emil Egelund Thybring, lektor  fra Københavns Universitet, Institutut for Geovidenskab og Naturressourceforvaltning, holde præsentationstale.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +