Invitation: Netværk om vandet og byerne i Arkitektforeningen Østjylland

Vil du være med til at styrke den faglige debat om udviklingen og den arkitektoniske kvalitet i Østjylland?

Strategisk-fysisk udviklingsplan for Grenaa. Kred.: LYTT Architecture

Tidspunkt:

Den 1. september 2022 kl. 15-17.00.

Arrangeret af:

Arkitektforeningen Østjylland

Sted:

Godsbanen i Aarhus

Kontakt

Trine Lybech Madsen

Arkitekt MAA

tlm@arkitektforeningen.dk

I forbindelse med projektet Arkitekturens Stemme, som skal være med til at sætte arkitekturen på dagsordenen i hele Østjylland, sætter Arkitektforeningen Østjylland tre nye netværk i søen, som skal styrke fagligheden og samarbejdet om tre temaer under overskrifterne:

  • Verdens bedste byfortætning
  • Det er dejligt på landet
  • Vandet og byerne

De to første netværk er allerede i gang, og herunder er der invitation til den tredje og sidste netværksgruppe.

Der er stadig åbent for tilmelding til de andre grupper.

Vandet og byerne

Du har nu mulighed for at blive en del af netværksgruppen omhandlende temaet “Vandet og byerne.”

I netværket vil vi videndele og diskutere, hvordan den gode klimatilpasning skabes, og hvordan de kommende udfordringer, med kommende stigende havvandstande påvirker vores byer.

Vi skal se på, hvordan man kan klimatilpasse byer, og diskutere hvordan man kan arbejde med stedsans i klimatilpasningen, og hvordan vi sammen adresserer udfordringerne. Netværket skal desuden være med til at kvalificere programmet for en konference om emnet, der afholdes i november 2022.

Netværksgruppens arbejde skal munde ud i en række anbefalinger til, hvordan man fremadrettet kan skabe den gode klimatilpasning i byerne, anbefalingerne deles efterfølgende til relevante medier.

 Praktisk information

Vi mødes tre gange det næste halve år, hvor projektet Arkitekturens Stemme kører, herefter kan netværket fortsætte, men ikke som et faciliteret netværk.

Til hvert netværksmøde behandles et centralt emne under temaet.

Til møderne tager vi aktuelle problemstillinger op og får oplæg fra fagfolk, der arbejder aktivt med emnet.

Det første introducerende møde i gruppen vil blive afholdt den 1. september fra 15-17, hvor du har mulighed for at se, om det er noget for dig. Mødet bliver afholdt på Godsbanen i Aarhus.

Til det første møde sættes der fokus på aktuelle klimatilpasningsprojekter i Østjylland.

Netværksgruppen er gratis, og der vil være let forplejning til møderne.

Som en forsøgsordning kan man være en del af netværksgruppen, uden at være medlem af Arkitektforeningen. Netværket drives af arkitekt MAA Trine Lybech Madsen, projektleder for Arkitekturens Stemme.

Tilmelding sker til tlm@arkitektforeningen.dk

Projektet Arkitekturens Stemme er støttet af Statens Kunstfond.

Kontakt

Trine Lybech Madsen

Arkitekt MAA

tlm@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +