Kulturmiljøer i forandring

Seminar med fokus på de igangværende ændringer af kulturmiljøet i tre typiske forstads-boligområder fra efterkrigstiden og de konflikter, der kan opstå mellem bevaringshensyn og de igangværende forandringer.

Tidspunkt:

08.11.2021 kl. 9.00-16.00

Arrangeret af:

Byplanhistorisk Udvalg, Dansk Byplanlaboratorium

Sted:

Vartov, Farvergade 27, 1463, København K

De industrialiserede etageboligbebyggelser er kulturmiljøer med gode bebyggelses- og lejlighedsplaner. De fortæller historien om velfærdsstatens succesrige boligpolitik. Nogle af disse bebyggelser ændres i disse år radikalt. Hvilke kvaliteter kan og skal bevares? Parcelhusområder rummer velfærdsfamiliens drømmebolig. Når nye generationer rykker ind betyder det ombygninger eller nedrivning. Kulturmiljøet ændres. Hvor meget kan den kommunale planlægning styre? Tæt-lav bebyggelsernes kulturmiljøer rummer drømmen om et kollektivt, socialt liv. En trussel mod disse bebyggelser kommer indefra, når nye mere individualistiske beboere flytter ind.

Seminaret vil belyse nogle mulige metoder at udpege sammenhængende kulturmiljøer. Seminaret vil også se på, hvorledes de forskellige epokers kulturmiljøer får indflydelse på kommunernes planer og den fremtidige udvikling.

Seminarets målgruppe er kommunalt ansatte planlæggere og historisk interesserede byplanlæggere, men også personer i boligafdelingsbestyrelser, grundejerforeninger og bevaringsforeninger.

Pris

1.200 kr.
Pensionister 800 kr.
Studerende 400 kr.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +