Kunst i byudvikling

Det første arrangement i FORUM for kunst, arkitektur, landskab og byudvikling foregår i det almene boligområde Taastrupgaard. Bygherre KAB og boligafdelingen AKB Taastrupgaard udvikler fremtidens Taastrupgaard ud fra et fokus på, hvordan mennesker lever i bæredygtige fællesskaber med hinanden, andre arter og naturen.

Tidspunkt:

12.10.2021 kl. 15-17.30

Arrangeret af:

FORUM for kunst, arkitektur, landskab og byudvikling

Sted:

Boligselskabet Akb Taastrup Afd. 1903-3, Tåstrupgård Taastrupgårdsvej 131, Taastrup

I løbet af tre år udvikles tre kunstprojekter, der udfordrer nutidens tilgang til byudvikling og det traditionelle syn på ”den gode by” i takt med at bydelen Kulturkvarteret i Taastrup, der omfatter Taastrupgaard og det kommende Selsmosekvarter med private boliger, bliver udviklet. Kunstner og arkitekt Gitte Juul er i gang med projektet Tingstedet, der har fokus på sociale fællesskaber og stedets naturressourcer både i et historisk og nutidigt perspektiv. Kunstprojekterne skal føde ind i den fysiske udvikling af Taastrupgaard, der tegnes af tegnestuen Vandkunsten for KAB.

I Grønningen er Områdefornyelse Nordvest, Københavns Kommune et skridt længere med at implementere viden, erfaringer og erkendelser fra billedkunstner Kerstin Bergendals midlertidige kunstprojekt (2019-2021), Apropos En Eng, i et konkret klimasikringsprojekt. Kunstprojektet har fokus på dialog med borgere og forskellige fagligheder, og Kerstin Bergendal bidraget til Københavns Kommunes rådgiverudbud, der blev vundet af landskabsarkitekterne SLA.

Projekterne er udgangspunkt for en tværfaglig samtale om, hvad kunst kan bidrage til i udvikling af byer og byrum, hvordan den viden, de indsigter og fællesskaber man opnår i kunstprojekter omsættes i den fysiske udvikling, samt hvilken viden, hvilke strukturer og rammer er der behov for at udvikle og kvalificere processer og projekter.

Oplægsholdere:

Katrine Winther, boligsocial leder, AKB Taastrupgaard; Gitte Juul, kunstner og arkitekt; Søren Nielsen, arkitekt og partner, Vandkunsten; Kerstin Bergendal, billedkunstner; Marie Damsgaard, landskabsarkitekt, SLA Landskab og Ann Lilja, landskabsarkitekt og projektleder, Københavns Kommune.

Moderator: Nis Rømer, formand, Billedkunstnernes Forbund

Det er gratis at deltage, men der er begrænsede pladser.

Arrangeret i samarbejde med Arkitektforeningen og Billedkunstnernes Forbund.
Støttet af Dreyers Fond og Statens Kunstfond.

FORUM for kunst, arkitektur, landskab og byudvikling

FORUM for kunst, arkitektur, landskab og byudvikling er et initiativ udviklet af kunsthistoriker Stenka Hellfach, Somewhere, og arkitekt og journalist Tyra Dokkedahl, Seriously Fun. De samarbejder i flere projekter, hvor de rådgiver bygherrer og kommuner om udvikling og realisering af kunstprojekter i bygninger, byer og landskaber.

Intentionen er at afdække behovet og interessen for et tværfagligt netværk, der kan være med til at kvalificere bygherrer og kommuners arbejde med kunst i det byggede miljø, samt behovet for at igangsætte initiativer for at styrke tværfaglige samarbejder.

Målgruppen for de tre arrangementer er kunstnere, arkitekter, landskabsarkitekter, byudviklere og bygherrer, der ønsker at dele viden og erfaringer, danne relationer på tværs af fag/roller og at kvalificere arbejdet med kunst i det byggede miljø. De tre arrangementer bliver afholdt i samarbejde med Billedkunstnernes Forbund og Arkitektforeningen og er støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst og Dreyers Fond.

Dokumentation og opsamling

Arrangementerne bliver optaget til internt brug. Der vil blive fotograferet under arrangementerne. Input, idéer, forslag, viden og erfaringer, der kommer frem under arrangementerne, vil blive samlet op. Efterfølgende vil deltagere også få mulighed for at bidrage med idéer og forslag til konkrete initiativer eller viden, der kan løse konkrete behov, udvikle og/eller kvalificere arbejdet med kunst i det byggede miljø. Deltagere skal derfor være opmærksomme på, at de vil modtage et spørgeskema efter arrangementet, som selvfølgelig er frivilligt at svare på.

Input, idéer, forslag, viden og erfaringer samles op i et idékatalog, der distribueres til deltagere, oplægsholdere, fonde og andre interesserede. Fotografier fra arrangementerne kan indgå i idékataloget.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +