MAA-Frokost med Nordland Arkitekter

Kom og hør med når Nordland Arkitekter fortæller om deres arbejdsmetode og konceptudvikling på tværs af skala. De vil blandt andet fortælle om et af deres første projekter, som ikke var en carport, men derimod et stort parkeringshus i Aarhus.

Parkerings-og aktivitetshus af Nordland Arkitekter

Tidspunkt:

16.05.2022 Kl. 12.15 - 12.45

Arrangeret af:

Arkitektforeningen

Sted:

Online via Microsoft Teams

Om Nordland Arkitekter

Nordland Arkitekter er en ung tegnestue, der arbejder i spændet mellem byudvikling og bygningsdesign med fokus på at udvikle klare arkitektoniske fortællinger og konsekvente, visionære koncepter.

Nordland Arkitekter arbejder på tværs af skala med en ensartet arbejdsmetode, hvor tegnestuen betragter enhver grund som et mulighedsfelt. Tegnestuen arbejder med alle afkroge af mulighedsfeltet og søger på den baggrund at skabe arkitektur, der samtænker fremtidens bygninger, byer og landskaber på nye måder.

Nordland Arkitekter arbejder med udgangspunkt i stedets iboende kvaliteter med henblik på at skabe den unikke symbiose, hvor bygning understøtter by og by understøtter bygning. Tegnestuens formgivning tager altid udgangspunkt i den konkrete kontekst, håndgribelige visioner og et bæredygtigt fokus med henblik på at skabe nye helheder, der appellerer til bæredygtig flerbrug og fællesskab.

Nordland Arkitekter arbejder ud fra devisen: Vi tænker før vi tegner og tegner før vi taler.

Dette afspejles i en konkret og nysgerrig skitsering, hvor opgaver anskues fra mange vinkler og nye idéer få lov at spire. Således udfordres den gængse løsning, mens nye måder at kombinere ide, form og funktion skaber rum til den uforudsete løsning, hvor nutidens udfordringer vendes til fremtidens muligheder.

MAA-frokoster

Hver anden mandag inviterer Arkitektforeningen alle medlemmer til digitale frokostmøder kl. 12.15-12.45 med en ny oplægsholder hver gang. Oplægsholderne finder vi i første omgang blandt vores kompetente medlemmer i det offentlige, der vil fortælle om særlige projekter, der karakteriserer deres arbejde og virke på deres arbejdspladser.

Formålet med frokostmøderne er at give et indblik i bredden og diversiteten i det offentlige planarbejde og de muligheder, der er for at arbejde med arkitektur i en politisk styret organisation og hverdag. Samtidig er frokostmøderne en lejlighed til at få faglige input til ens eget arbejde og etablere nye netværk og udforske samarbejdspotentialer på tværs af arbejdspladser og -opgaver.

Se eller gense oplægget med Nordland Arkitekter

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +