Med arkitekturen i centrum: Ophavsret i byggebranchen

I en branche, hvor vi trækker på referencer og lader os inspirere, som en fundamental del af arbejdsmetoden, hvordan forholder vi os så tydeligt til vores ophavsret? Hvornår skal vi nævnes ved navn, og hvad er muligheden for at blive betalt, hvis andre benytter sig af vores arbejde? Advokat, partner, Claus Barrett Christiansen fra Bech-Bruun mener, at arkitekter alt for ofte går glip af både anerkendelse og kompensation. Men det er der råd for, så vi har valgt i Arkitektforeningen at tage emnet op og styrke vores medlemmers retsstilling og viden om ophavsret.

Modeller fra Arkitektforeningens og Karberghus’ idékonkurrence ”Det, vi freder om 100 år”, som blev vundet af Søren Skovgaard Laursen (gul model). Foto: Alonso Mayo

Tidspunkt:

12.06.2024 kl. 09:00 - 11:00

Sted:

Åbenrå 34, 1124 København K

Arrangeret af:

Arkitektforeningen

Pris:

Gratis for MAA'er og medlemmer af FORUM. Gratis for medlemmer af Danske Arkitektvirksomheder, som skal tilmelde sig via Danske Ark's hjemmeside

Tilmelding ikke længere muligt

“Der er formentlig ingen faggrupper, som giver så meget gratis væk som arkitekter.”

Claus Barrett Christiansen, partner i Bech-Bruun og bestyrelsesformand i Dreyers Fond.

Sidsel Gelting Hodge

Fagkonsulent

+45 30 85 90 07

sgh@arkitektforeningen.dk

Velkommen til dette formiddags-seminar, hvor vi i løbet af to timer dykker ned i de fundamentale rettigheder for arkitekter og drøfter, hvordan de bedst sikres.

 

Dilemmafyldt? Men paragrafferne er tydelige

Selvom vi arkitekter ønsker at fremme god arkitektur og ser det som en anerkendelse, når vores projekter inspirerer andre, er det vigtigt at definere grænsen mellem inspiration og kopiering. Og grænsen for, hvad der set med lovens øjne er en kopi, er måske lavere end du tror.

Mange arkitekter prioriterer arkitektonisk kvalitet og udvikling over profit, men disse to mål behøver ikke at stå i modsætning til hinanden. Vi kan fremme det faglige og samtidig sikre, at vi bliver krediteret og kompenseret for vores intellektuelle ejendom. Den anseelse og honorering, vi får for brug af vores ophavsret, kan kapitaliseres til endnu bedre arkitektur.

 

Seminaret er for arkitekter, som vil ruste sig bedre i markedet

Dette seminar vil ruste dig med den nødvendige viden til at navigere i de gældende regler, når det gælder ophavsret og intellektuel ejendomsret.

Reglerne er ens for alle former for arkitektur, så målgruppen er yngre, selvstændige og mindre tegnestuer, som arbejder med idékonkurrencer, men også mellemstore og store tegnestuer, som gerne vil opdateres på regler og praksis.

Indblik i juraen omkring ophavsret

Advokat Claus Barrett Christiansen vil indføre os i juraen og med udgangspunkt i konkrete cases, give eksempler på de sager, han typisk støder på. Hør blandt andet om:

  • De overordnede rettigheder for arkitekter. Vi afdækker de primære rettigheder, der er relevante for dig som arkitekt, og hvordan de påvirker dit arbejde.
  • Sikring af dine rettigheder. Lær, hvordan du bedst beskytter det, du har skabt og undgår at dit arbejde bliver kopieret af andre, herunder hvordan du forhindrer uautoriserede ændringer i dine arkitektoniske værker.
  • Navneanførsel ved gengivelse af projekter i tidsskrifter og andet. Få indblik i, hvordan du sikrer, at dit navn bliver korrekt anført i forbindelse med gengivelsen af dine værker.
  • Krænkelse af rettigheder, søgsmål og erstatning. Få konkrete eksempler på, hvad det kræver at føre en retssag, og hvordan processen foregår, så du er rustet til at handle, hvis nødvendigt.

Claus Barrett Christiansen er partner i Bech-Bruun og bestyrelsesformand i Dreyers Fond. Claus har som advokat ført mange succesfulde sager på arkitekters vegne og er i bund og grund forundret over, hvor tit arkitekter er villige til at forære deres kunstneriske arbejde væk, uden at lade sig kompensere. ”Der er formentlig ingen faggrupper, som giver så meget gratis væk som arkitekter”, vurderer Claus, ”og det er ærgerligt, for arkitektur er kunst, og det skal ikke være gratis at udnytte andres kunstneriske værker, og det er hæmmende for branchens kreative udvikling” tilføjer han.

 

Arkitektfaglige perspektiver

Efter Claus’ oplæg vil 3 arkitekter perspektivere juraen med konkrete eksempler på deres håndtering af spørgsmålet om ophavsret i praksis:

  • Kristine Jensen, arkitekt MAA, indehaver af Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, og tidligere modtager af Dreyers Fonds prisen, fortæller om, hvordan hendes ophavsret fik stoppet en bygherrers uacceptable ændringer og besparelser i et stort bygge- og landskabsprojekt.
  • Kurt Ankjær, arkitekt MAA og direktør i Skala Architecture, fik den største erstatning til dato for krænkelse af ophavsretten til sine skitser, da en bygherre uden betaling og aftale anvendte Kurt Ankjærs skitser til et stort hotelprojekt.
  • Uffe Leth, arkitekt MAA, partner i tegnestuen LETH & GORI og medlem af Arkitektforeningens Repræsentantskab, slår et slag for arkitekternes ret til at blive krediteret i forbindelse med gengivelse af tegninger og fotos af projekter i diverse medier. I Uffes optik har arkitekter en unik status og beskyttelse ned ophavsretsloven. Men denne tilsidesættes og ignoreres alt for ofte, med store tab i respekt, anseelse og forretningspotentiale som følge.

 

Vi slutter dagen med spørgsmål og diskussion i plenum.

Seminaret afholdes i samarbejde med Danske Arkitektvirksomheder.

Sidsel Gelting Hodge

Fagkonsulent

+45 30 85 90 07

sgh@arkitektforeningen.dk

Kort om ophavsret til bygninger

En arkitekts arbejde fra den første skitse til detaljetegninger og det færdigbyggede hus er omfattet af Ophavsretsloven. Som bygherre har man ret til at opføre sit hus på baggrund af tegninger fra den arkitekt, man har indgået en aftale med. Men arkitekten har fortsat og suverænt ophavsretten til værket.

Det er kun arkitekten, der har retten til at reproducere værket, herunder ret til at blive nævnt når et værk bliver offentliggjort, publiceret eller vist og delt på sociale medier. Værket må også kun bruges i det omfang som er aftalt eller forudsat mellem arkitekten og bygherre.

Brud på Ophavsretsloven kan medføre bødestraf og erstatningskrav

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +