Medlemsfrokost med Christina Korsbek

Kom på byvandring med arkitekt MAA Christina Korsbek Olsen der sætter fokus på, hvordan vi som arkitekter kan være med til at skabe god hverdagsarkitektur, som folk gerne vil bo i og tager ejerskab til, så det får et langt liv, men også er med til at påvirke vores generelle sundhed positivt.

Udearealerne i AB Afdeling 1 efter modernisering. Foto: Christina Korsbek Olsen

Tidspunkt:

12.04.2021 kl. 12.15-12.45

Arrangeret af:

Arkitektforeningen

Sted:

Online via Microsoft Teams

På byvandringen bliver vi introduceret til Afdeling 1 hos AB i Esbjerg, hvor Christina for nogle år siden været med til at modernisere udearealerne. Hun ser det som et godt eksempel på hverdagsarkitektur, hvor gårdrummene er med til at fremme både den sociale, fysiske og mentale sundhed hos beboerne. Boligforeningen skriver sådan her på deres hjemmeside:

“De første af afdelingens 320 boliger stod klar til indflytning i november 1918. Dengang lå afdelingen i udkanten af Esbjerg og der var efter tidens forhold tale om et meget moderne boligbyggeri i villastil og med grønne områder. Boligbyggeriet blev omtalt både i ind- og udland og bla. de grønne områder blev omtalt som smukke og enestående. I 2015 blev afdelingen præmieret af Esbjerg Kommunes Byfond for god bevaring af karrébebyggelse i samspil med gårdmiljøet.”

Al den opmærksomhed der i sin tid blev brugt på arkitekturen og omgivelserne, gør at byggeriet – står smukt og er super populært stadig i dag mere end 100 år senere.

Hvis du vil læse om projektet før/efter byvandringen, se her.

Oplægsholdere de kommende uger

Den 26. april:  Lotta Tiselius, arkitekt MAA og projektudvikler i Vejle Kommune

Den 10. maj: Ricco Bødker Andersen, arkitekt MAA og byplanlægger i Viborg Kommune

Den 7. juni:  Er du arkitekt MAA/planlægger og har du lyst til at tage scenen?  Så giv lyd!

Den 21. juni: Magnus Haahr Nielsen, arkitekt MAA, partner Gründl Haahr Arkitekter

 

MAA frokoster

Hver anden mandag inviterer Arkitektforeningen alle medlemmer til digitale frokostmøder kl. 12.15-12.45 med en ny oplægsholder hver gang. Oplægsholderne finder vi i første omgang blandt vores kompetente medlemmer i det offentlige, der vil fortælle om særlige projekter, der karakteriserer deres arbejde og virke på deres arbejdspladser.

Formålet med frokostmøderne er at give et indblik i bredden og diversiteten i det offentlige planarbejde, og de muligheder der er for at arbejde med arkitektur i en politisk styret organisation og hverdag. Samtidig er frokostmøderne en mulighed for at få faglige input til ens eget arbejde og etablere nye netværk og udforske samarbejdspotentialer på tværs af arbejdspladser og -opgaver.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +