Medlemsfrokost med Ricco Bødker Andersen

Ricco Bødker Andersen, arkitekt MAA hos Teknik & Miljø, Byplan i Viborg fortæller om udviklingen af Hærvejsforløbet i Viborg Baneby.

Gang og cykelbro på Hærvejsforløbet i Viborg Baneby.

Tidspunkt:

10.05.2021 kl. 12.15-12.45

Arrangeret af:

Arkitektforeningen

Sted:

Online via Microsoft Teams

Viborg Kommune gennemførte sammen med Realdania i 2011-2012 en arkitektkonkurrence om Viborg Baneby. Et centralt element i vinderforslaget (udarbejdet af Vandkunsten) var etableringen af Hærvejen og Hærvejsbroen som en ny, markant forbindelse for cyklister og fodgængere gennem den nye bydel og over banen, sådan at Banebyen bindes tættere sammen med bymidten. Formålet er at skabe bedre tilgængelighed til byomdannelsesområdet og dermed motivere offentlige og private parter til at investere i området.

Hærvejsforløbet indgår i mange af de delprojekter, der ligger til grund for udviklingen af den nye bydel.

Frokostmødet byder på et indblik i:

  • Hærvejsforløbet – et centralt element i hovedstrukturen i helhedsplanen for Viborg Baneby (arkitektkonkurrence vundet af tegnestuen Vandkunsten)
  • Projektplan for infrastruktur (udarbejdet i samarbejde med Møller og Grønborg (Lytt))
  • Tilstødende lokalplaner med krav til aktive stueetager, arkitektur mv.
  • Anlæg af Hærvejen og Hærvejsbroen – herunder stillingtagen til inventar, materialer, beplantning osv.
  • Udbud af området kaldet Brofæstet og krav til byrum og bebyggelse (købt af AP Pension)
  • Kunstprojekter der iscenesætter og formidler ruten.

 

Oplægsholdere de kommende uger 

Den 7. juni:  Er du planlægger og har du lyst til at tage scenen?  Så giv lyd!

Den 21. juni: Magnus Haahr Nielsen, arkitekt MAA, partner Gründl Haahr Arkitekter

MAA frokoster

Hver anden mandag inviterer Arkitektforeningen alle medlemmer til digitale frokostmøder kl. 12.15-12.45 med en ny oplægsholder hver gang. Oplægsholderne finder vi i første omgang blandt vores kompetente medlemmer i det offentlige, der vil fortælle om særlige projekter, der karakteriserer deres arbejde og virke på deres arbejdspladser.

Formålet med frokostmøderne er at give et indblik i bredden og diversiteten i det offentlige planarbejde, og de muligheder der er for at arbejde med arkitektur i en politisk styret organisation og hverdag. Samtidig er frokostmøderne en mulighed for at få faglige input til ens eget arbejde og etablere nye netværk og udforske samarbejdspotentialer på tværs af arbejdspladser og -opgaver.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +