Mobilitet i den co2-neutrale by

FBBB sætter med dette to-delte arrangement fokus på den bæredygtige mobilitet og paradigmeskift i byplanlægningen .

Copenhagen Car Free(dom) Masterplan af JAJA architects

Tidspunkt:

07.10.2021 kl. 12-15

Arrangeret af:

Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger

Sted:

Billedsalen, KABs hovedkontor, Studiestræde 38, 1455 København

De nye mål for at skabe en bæredygtig byudvikling, sætter helt nye krav til byplanlægning og byudvikling. I 60’erne og 70’ så vi, hvordan bilerne overtog den historiske byplanlægning og skar store åbne sår igennem de store byer. Hvad er visionerne for den fremtidige by, der skaber nye bykvalitet og en god en bæredygtig mobilitet. Hvordan overkommer vi de barrierer der i dag er for at udvikle en sund og bæredygtig byudvikling?

Et skift til el-biler alene udgør næppe hele svaret. En samlet løsning vil kræve en helt ny tilgang til mobilitet.

De større byer står allerede overfor store udfordringer:

Byerne er strukturerede med udgangspunkt i privatbilisme. Detailhandel, arbejdspladser, rekreative tilbud placeres i mange tilfælde, så det er nødvendigt med bilejerskab.

Trafikken bryder med jævne mellemrum (nogle steder flere gange dagligt) sammen og går i stå. Infrastrukturen kan ikke bære mængden af – især – privatbiler.
Bilerne optager mere og mere plads – både til vejanlæg og parkering – på bekostning af friarealer og begrønning.
Indbyggernes sundhed er truet af forurening med støj og udstødningsgas. I København alene dør mange hundrede årligt for tidligt som følge af luftforurening.
En ny fremtidssikret tilgang til urban mobilitet bør sikre et sundt og sammenhængende liv for byens borgere. FBBB sætter med dette to-delte arrangement fokus på den bæredygtige mobilitet.

D. 9. september åbner vi debatten med et webinar, hvor sociolog Ole B. Jensen fra Aalborg Universitet vil perspektivere, hvad mobiliteten betyder for vores liv og udvikling i byerne. D. 30. september følger vi op med et fysisk seminar, hvor en række oplægsholdere vil komme med en række konkrete svar på problemstillingerne og lægge op til debat.

Når du har tilmeldt dig, modtager du en bekræftelsesmail med link til webinaret.

Program for seminar

​12:00: Velkommen og præsentation af problemsstilling fra webinaret
/v. bestyrelsen af FBBB

12:15: Mobilitet med Københavns Kommune som case
v/Robert Martin, JAJA Architects

12:45: Mobilitetsvisioner i København – Bilfri bycentrum og fremtidig mobilitet
/v. Annette Kayser, mobilitetsprojektleder, Københavns Kommune

13:15: Pause/netværk/sandwich

13:45: Byens Liv – sammenhængen mellem mobilitet og hvordan man lever i byen
v/Ditte Bendix Lanng, Aalborg Universitet

14:15: “Invitationer til gang” – Aalborg som case
v/Anne Juel og Rie Malling, Aalborg Kommune

14:45: Paneldebat og diskussion

15:30: Slut

Der tages forbehold for eventuelle ændringer.

Pris inkl. webinar

Medlemmer: 875,- kr.
ikke-medlemmer: 1.750,- kr.
Studerende: 350,- kr.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +