Hvordan taler vi om de situationer, der opstår, når generationskløften støjer mellem os?

Hvordan taler vi om vores forskellige forventninger til vores arbejdsplads? Kom til fyraftensevent om, hvordan taler vi med hinanden om den arbejdspladskultur, vi alle gerne vil være en del af?

Foto: Sehen

Tidspunkt:

11.06.2024 kl. 16:00 - 17:30

Sted:

Åbenrå 34, 1124 København K

Arrangeret af:

Arkitektforeningen

Pris:

Gratis

Tilmelding ikke længere muligt

Lena McNair

Medlemschef

+45 30 85 90 05

lm@arkitektforeningen.dk

I artikler om arbejdsliv, på lederkurser og i vores samtaler med hinanden, taler vi om den stadig voksende kløft mellem generationerne, og hvordan vi af og til bliver udfordret af den på arbejdet. En af de mest udtalte udfordringer er de markant forskellige opfattelser af, hvordan et arbejdsliv bør se ud.

Det er baggrunden for dette fyraftensmøde. Vi oplever nemlig, at mange ledere og erfarne kollegaer fortæller, at de nye generationer udtrykker ønsker om et arbejdsliv med mere ansvar, højere løn, stor fleksibilitet og færre arbejdstimer. Ønsker, der set med deres øjne kan virke provokerende.

Omvendt hører vi yngre medarbejdere beskrive, at de ind imellem støder sig på de ældre generationers sprogbrug. Vi udtrykker os forskelligt på tværs af generationerne. Vi bruger forskellige ord og tillægger ordene forskellig betydning. Og da de yngre ofte også er gode til at sætte ord på følelser, kan dette virke forstærkende på generationskløften.

Derfor stiller vi spørgsmålet: Hvordan kan man imødekomme de forskellige generationers behov og krav og samtidig sørge for, at opgaverne bliver løst i en åben samarbejdskultur, hvor man gør sig umage med at lytte til hinanden?

Til fyraftensmødet vil vi præsentere vores bud på, hvordan I kan drøfte de vigtige spørgsmål hjemme på jeres arbejdsplads sammen med jeres kollegaer. Vi vil kigge på de strategier, der kan bane vej til at bygge bro mellem generationerne, så vi kan tage et fælles ansvar for at handle. Og vi vil sætte fokus på vigtigheden af at skabe en tillidsopbyggende dialog.

Helt konkret vil vi drøfte:

  • Hvordan I skaber en dialog hvor anerkendelse af hinandens perspektiver skaber rum for læring og bevægelse.
  • Hvordan I bruger den tvivl og usikkerhed der er, til at holde fast i jer selv uanset hvilken generation I tilhører og hvilken rolle I forvalter på arbejdspladsen.
  • Hvordan I anerkender hinandens holdninger og følelser samtidig med I holder fokus på, at I er en arbejdsplads, hvor opgaverne skal løses.

Deltagere

Fyraftensmødet henvender sig til alle, der synes at emnet er vigtigt og tror på, at en dialog på tværs af alder kan gøre os alle klogere. Ledere og medarbejdere, unge, ældre og alt indimellem.

Oplægsholder & facilitatorer

Camilla Raymond
Erfaren erhvervspsykolog, cand.psych.aut. medejer af konsulentfirmaet Organisation ApS.

Noah Groth
Uddannet Kaospilot, procesfacilitator og projektmager i kulturbranchen.

Lena McNair

Medlemschef

+45 30 85 90 05

lm@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +