Netværksmøde: Strategisk planlægning på bekostning af arkitektonisk kvalitet?

Arkitekt MAA Jens Christian Pasgaard indleder dagens netværksmøde og debat med et oplæg der sætter fokus på nogle af de dilemmaer, der knytter sig til den aktuelle strategiske tænkning i byudviklingen.

Piazza San Marco, Venedig. Opslag fra bogen ’Arkitekturen som tidsmaskine’ af Carsten Thau (2010).

Tidspunkt:

08.06.2022 kl. 14-15.30

Sted:

Åbenrå 34, 1124 København K eller online

Arrangeret af:

Arkitektforeningens netværk for kommunal arkitekturpolitik

OBS.  Vi runder det fysiske møde af med et glas vin/øl/vand kl. 15.30-16.30 for dem der har tid og lyst til at blive hængende.

Oplæg og debat

I den skelsættende publikation ”Der städtebau nach seinen künstlerischen grundsätzen” (1889), gjorde den østrigske arkitekt og byplanlægger Camillo Sitte rede for et signifikant tab af bymæssig kvalitet. Sitte beskrev hvorledes industrialiseringen og nye hygiejnekrav havde medført et nyt og mere pragmatisk syn på det at bygge by. En pragmatisme der senere blev yderligere forstærket af modernisternes tanker om den funktionsopdelte og mere effektive by.

Vi står i dag over for markant større udfordringer end dem Sitte beskrev tilbage i 1889. I en æra hvor den strategiske tænkning vinder frem, er det påfaldende hvor lidt vi i byudviklingen beskæftiger os med arkitektur og form. Det er interessant at professor Jens Kvorning tilbage i 2007 noterede sig, at ”staten eller det offentlige har en tendens til at indtage en mere tilbagetrukken rolle og finde mindre offensive og mere forhandlingsorienterede måder at intervenere på”. Her 15 år senere må man sige, at denne forhandlingsorienterede tilgang kun er blevet mere udtalt. Kommuner indgår kompromis på kompromis for at øge udviklingshastigheden og for at gøre byerne attraktive for en bred vifte af investorer. Selv landets største byer, med de mest attraktive grunde og de mest ressourcestærke forvaltninger, evner sjældent at stille seriøse krav til de mere og mere magtfulde og professionaliserede byudviklere. Hertil kommer smart city-teknologier og verdensmålskrav, der i stigende grad rationaliserer vores tænkning og planlægning på stort set alle skalaniveauer.

I dette oplæg sættes der fokus på en række dilemmaer, der knytter sig til den aktuelle strategiske tænkning. Spørgsmålet er om strategisk planlægning sker på bekostning af den arkitektoniske kvalitet?

Det vil vi gerne debattere på dette netværksmøde.

Oplægsholder: arkitekt MAA, ph.d Jens Christian Pasgaard, lektor ved Arkitektskolen Aarhus

Tilmelding

Mødet er gratis for medlemmer af Arkitektforeningens arkitekturpolitiske netværk. Pris for ikke-medlemmer: 500,- (MAA rabat: 250,-)

Send en mail til kb@arkitektforeningen.dk senest den 3. juni – indikér venligst om du ønsker at deltage online eller fysisk.

Læs mere om netværket og hvordan du tilmelder dig her

 

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +