Pavillon Call: Byg jeres vildeste visioner for fremtidens bæredygtige arkitektur midt i København

År 2023 kommer til at stå i arkitekturens tegn i København, og mange tusind arkitekter, bygherrer og arkitekturinteresserede fra hele verden forventes at besøge hovedstaden. Danske tegnestuer og deres partnere inviteres til at opføre verdensmåls-pavilloner langs Københavns Havn, som skal stå som signaturer for arkitekturåret.

Foto: Ty Stange

Tidspunkt:

Deadline for indsendelse: 01.07.2022

Sted:

København

Arrangeret af:

Arkitektforeningen, UIA2023 CPH, By & Havn og Københavns Kommune

For ydeligere information kontakt projektleder

Sidsel Gelting Hodge

Fagkonsulent

+45 30 85 90 07

sgh@arkitektforeningen.dk

København bliver centrum for arkitekter og arkitekturinteresserede fagfolk, borgere og journalister fra hele verden, når Verdenskongressen for Arkitekter og arkitekturhovedstaden “Copenhagen in Common” løber af stablen i København i 2023. I den forbindelse inviteres tegnestuer og deres samarbejdspartnere til at byde ind på at opføre pavilloner langs havneløbet i København og give dem liv og indhold hen over sommeren.

Bag invitationen står Arkitektforeningen, UIA2023 CPH, By & Havn og Københavns Kommune.

Et udstillings- og oplevelsesrum for besøgende fra hele verden

Ambitionen er, at pavillonerne skal stå som danske arkitektur-signaturer for verdenskongressens tema “Sustainable Futures – Leave No One Behind”. Hver af dem skal forholde sig til et eller flere af FNs 17 verdensmål og give svar på et af de allermest aktuelle spørgsmål: Hvordan vi skal bygge og bo på en planet i balance? Og hvilke tværfaglige samarbejder skal der til?

Samtidig skal pavillonerne danne ramme for aktiviteter under kongressen og programmet Copenhagen in Common, som det enkelte team konceptualiserer og arrangerer.

“Pavillonerne er en unik mulighed for at afprøve og eksponere nye bæredygtige koncepter og løsninger 1:1 for et globalt publikum. Samtidig vil de bidrage til debatten om bæredygtig arkitektur for mennesker – og ikke mindst pirre forbipasserendes nysgerrighed med taktile, overraskende, inddragende eller slet og ret indslag af stor skønhed, der er tilgængelig for alle,” udtaler Lars Autrup, direktør i Arkitektforeningen, som forventer mere end 10.000 deltagere alene på verdenskongressen i dagene fra den 2.-6. juli 2023.

Camilla van Deurs, stadsarkitekt i Københavns Kommune, glæder sig til at se, hvordan arkitektbranchen vil bidrage aktivt til at gøre Arkitekturhovedstaden 2023 til noget helt særligt:

“København er på mange måder et foregangseksempel på den bæredygtige og levende by med mange arkitektoniske kvaliteter. Med pavillonerne langs havnen ønsker vi at give byens borgere og de mange, der besøger byen i 2023, et kig ind i fremtiden, og vise hvor vi er på vej hen. Selv er jeg utroligt spændt på at se, hvad der kommer ind af ideer,” udtaler hun.

Flere mulige placeringer centralt i byen

Arkitektforeningen, Københavns Kommune og By & Havn er i øjeblikket i dialog om 6-10 placeringer langs – eller i nærheden af – havnen, som kan være egnet til pavillonerne. De endelige placeringer vil imidlertid afhænge af de forslag, der kommer ind.

“Pavillon-konceptet er et utroligt spændende greb til at afprøve nye ideer og teknikker og forholde sig til de fremtidige potentialer og udfordringer, der ligger i at bygge tæt ved vandet, både i forhold til livskvalitet, tilgængelighed til vores fælles vand, havstigninger m.v.,” udtaler Anne Skovbro, adm. direktør i By & Havn.”

Det er i udgangspunktet de udvalgte teams bag pavillonerne, som står for opførelse, drift og finansiering. Som del af det samlede pavillon-projekt vil der imidlertid være mulighed for at få hjælp til myndighedsdialog og dialog med lodsejere, kontakt til potentielle finansieringspartnere samt sparring og koordinering i forhold til aktiviteter i udstillingsperioden.

Teksten fortsætter længere nede.

For ydeligere information kontakt projektleder

Sidsel Gelting Hodge

Fagkonsulent

+45 30 85 90 07

sgh@arkitektforeningen.dk

Program

Vil du vide mere?

Læs mere om de specifikke forudsætninger for at være med.

Hent PDF’en

Åben programramme

Alle teams fastlægger selv program og funktioner for den enkelte pavillon. Pavillonerne skal dog afspejle verdenskongressens titel ‘Sustainable Futures – Leave No One Behind’ og pege ind i et eller flere af kongressens temaer, der samler de 17 verdensmål i konkrete design parametre: Klimatilpasning, Gentænkning af ressourcer, Resiliente byer, Sundhed, Inklusion og Partnerskaber der forandrer.

En fælles forudsætning for alle pavilloner vil være, at de designes ud fra principper for universelt design og er tilgængelige for alle og opføres med blik for et ansvarligt brug af materialer, ligesom der skal være en plan for, hvad der skal ske med pavillonerne, når de skal tages ned. Endelig vil der være en række forudsætninger, som skal opfyldes i relation til de grunde pavillonerne opføres på.

Deadline for ansøgning om deltagelse: 1. juli 2022.

I første omgang bedes interesserede teams indsende et visionspapir med en overordnet idé og de nøglespørgsmål, som søges afdækket med pavillonen.

Et team skal bestå af mindst én arkitekt MAA.

Pavillonerne skal stå færdige og indvies i starten af juni 2023.

Læs mere om de specifikke forudsætninger for at være med her

For yderligere information kontakt:

Projektleder Sidsel Gelting Hodge, Arkitekt MAA, tlf. +45 30 85 90 07,
Mail: sgh@arkitektforeningen.dk

World Capital of Architecture 2023

Læs mere

København er valgt som arkitekturhovedstad af UNESCO i 2023. Arkitekturåret fejres med en bred pallette af events og projekter, som både faglige aktører og almindelige københavnere er med til at skabe. Vil du vide mere om arkitekturåret og Copenhagen in Common? Foto: Daniel Rasmussen og Copenhagen Media Hub

UIA World Congress Copenhagen

Læs mere

Hovedstaden kommer på den anden ende, når verdens arkitekter kommer til kongres i juli 2023 for at tale arkitektur og verdensmål. Arkitektforeningen er vært for verdenskongressen for arkitekter: ”Sustainable Futures – Leave No One Behind” i 2023. Bag kongressen står partnerne: UIA (International Union of Architects), Arkitektforeningen, Det Kongelige Akademi, Arkitektur, Design, Konservering, Aarhus Arkitektskole samt Realdania Dreyers Fond og Bevica Fonden.. Foto: Rasmus Hjortshøj, COAST Foto: Rasmus Hjortshøj, COAST

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +