Rundvisning på De 5 Halder

Arkitektforeningen Vestjylland inviterer til fyraftensmøde med rundvisning guidet af Erik Brandt Dam, der er arkitekt på projektet De fem Halder, der har været undervejs i mere end 10 år.

Foto: Erik Brandt Dam, arkitekt MAA.

Tidspunkt:

18.05.2022 kl. 17:00

Sted:

Mødested: P-pladsen v. Haldladen, Hald Hovedgaard, Ravnsbjergvej 71, 8800 Viborg

Arrangeret af:

Arkitektforeningen Vestjylland

Det var fabrikant Peder Nybo Jensen, der i 2008 henvendte sig til Viborg Innovationsfond og foreslog, at der blev arbejdet på at gøre historien på “De fem Halder” mere synlig. Fonden tog derefter initiativ til dannelsen af idégruppen.

Bag projektet står et partnerskab, som tæller foreningen ”De fem Halder”, Naturstyrelsen (som er grundejer), Kulturstyrelsen og Viborg Kommune. Erik Brandt Dam er arkitektrådgiver på projektet.

Med projektet søger vi at skabe bedre sammenhæng, flere oplevelser, historisk dybde og styrke formidlingen.
Tilføjelserne sætter sig, foldes langsomt ind i landskabet. Almindingen (p-plads) og Haldlængen (madpakkely og toiletter) byder de besøgende velkommen. Haldladen er transformeret til porten til De fem Halder, Ravnsbjergvej er blevet brolagt, boardwalken leder gennem det uvejsomme terræn langs Hald Sø fra middelalderens Hald II direkte ind i den aksefaste barok ved Hald IV-V, Tårnet på Hald III har fået sin krone og på Børnenes Hald troner vildsvinet (Niels Bugges våbenskjold) – leg og viden er to sider af samme sag.

Citat: Erik Brandt Dam.

Kl. 17:00 Rundvisning starter på P-pladsen ved Haldladen varighed ca. 1,5-2 timer
Ca. 19:00 aftensmad på Hald Hovedgaard, hovedret + kaffe/te

Af hensyn til bespisningen bedes du tilmelde dig senest onsdag d. 11. maj 2022 til: Therese Agerkilde, mail: Therese@agerkilde.com | 22150308
Det er muligt at tilmelde 1 ledsager gratis med til arrangementet.

Projektet bliver realiseres inden for en økonomisk ramme på 37 millioner kroner, der er sikret gennem støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formål.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +