SAMLINGER

Til:værks byder velkommen til udstillingen SAMLINGER, der viser arkitekttegnestuen THI DENCKER’s undersøgende arbejde i spændingsfeltet mellem arkitektur og forskning. Udstillingen kan ses 26.10-2.12.2023.

Samlinger. Foto: Laura Stamer.

Tidspunkt:

Fernisering 26.10.2023 kl. 16-19

Sted:

t i l : v æ r k s, willemoesgade 65, 2100 København Ø

Arrangeret af:

t i l : v æ r k s

Udstillingen formidler det helt centrale i deres virke – at søge inspiration til bæredygtigt byggeri i traditionel byggeskik og opdatere denne viden til nutidens produktionsmetoder – formidlet taktilt og håndgribeligt via deres omfattende modelarbejde.

Titlen, SAMLINGER, refererer både til udstillingens fokus på træsamlinger i 1:1 og til samlingen af tegnestuens modeller, der som helhed er et udtryk for deres bærende metode. Skalamodeller fra tidligere projekter, som alle har træet som bærende element, og flere med undersøgelser af stampet lerjord som et opdateret moderne byggemateriale.

Modellen som metode

Udstillingen SAMLINGER består af tegnestuens metodiske modeleksperimenter. Modeller i varierende skala fra 1:100 til 1:1 vidner om processuelle og rumlige undersøgelser, studier af taktilitet og materialitet; iterative processer, der tillader frembringelsen af det uforudsigelige.

De benytter sig af de intuitive muligheder, der er i det omhyggelige arbejde med fysiske modeller, til at undersøge et projekts potentialer. Spørgsmål om tektonik, håndværk, materialeegenskaber og tyngdekraft bliver meget konkrete tidligt i processen.

Det uforudsete bliver hurtigt synligt. Og i en udstillingssammenhæng bliver det en gavmild måde at invitere publikum ind i deres tankegang, univers og materialevalg.

‘Modeller har den særlige egenskab, at de tilhører den fysiske verden og i sagens natur er en abstraktion, som giver os mulighed for at fornemme og fortolke den arkitektur, vi forestiller os.’ – Linda Thi og Mikkel Dencker

Spændingsfeltet mellem praksis og forskning

THI DENCKER samarbejder med forskningsinstitutioner og producenter om udviklingen af nye byggesystemer med inspiration fra traditionel byggeskik.

Udstillingen byder på deres nyeste undersøgelser eksemplificeret i en 1:1 tømmerkontruktion samt en række åbne træsamlinger i 1:1, produceret specifikt til TIL:VÆRKS og udført af Morten Winther (Winther A/S Snedker- og Tømrermestre).

Undersøgelsen af traditionelle træsamlinger tager udgangspunkt i arkitekt MAA og lektor Søren Vadstrups forskning og danner grundlag for en igangværende fælles undersøgelse af, hvordan traditionelle samlinger i træ kan tilpasses den moderne byggeindustri.

Bio

THI DENCKER ARKITEKTER er stiftet i 2020 af Linda Thi (1990), arkitekt MAA, studieadjunkt for Det Kongelige Akademi – Kulturarv, Transformation og Restaurering og Mikkel Dencker (1988), arkitekt MAA.

Begge er uddannede på Det Kongelige Akademis Skole for Arkitektur (2017).

THI DENCKER har modtaget en række legater til deres undersøgende projekter og opnået indkøb i internationale konkurrencer; en museumsbygning til Sverre Fehns Hedmark Museum i Hamar, Norge (2022) og til Sentrum Brannstation i Oslo, Norge (2021).

Tak

SAMLINGER er støttet af Dreyers Fond, STARK Fonden og Beckett Fonden.

TIL:VÆRKS er støttet af Statens Kunstfond, Fogs Fond, Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond, Aage og Johanne
Louis-Hansens Fond og Dreyers Fond. Stor tak til Statens Værksteder for Kunst. Materialesponsorater af
Forbo Flooring og Søberg Lystek.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +