Strategiske partnerskaber: Hvordan løser vi aktuelle udfordringer sammen?

Netværk for kommunal arkitekturpolitik sætter fokus på erfaringerne med og potentialet ved at indgå i samarbejder på tværs af arkitektuddannelse, forskning, aktuelle opgaver og udfordringer – både i alment og kommunalt regi.

Gadehavegaard. Foto: Arkitema.

Tidspunkt:

06.06.2023 kl. 09:30 - 16:00

Sted:

Høje Taastrup Rådhus, Rådhusstræde 1, 2630 Taastrup

Arrangeret af:

Akademisk Arkitektforening

Pris:

850 kr. for Ikke-medlem
500 kr. for MAA
500 kr. for FORUM-medlemmer
100 kr. for Studerendemedlem af Arkitektforeningen

Tilmelding ikke længere muligt

Katrine Østergaard Bang

Planfaglig konsulent

+45 30 85 90 14

kb@arkitektforeningen.dk

På dette heldagsmøde sætter Arkitektforeningens arkitekturpolitiske netværk  fokus på behov for og ønsker til fremtidige vidensamarbejder som afsæt for at løse nogle af samfundets aktuelle udfordringer, for eksempel  inklusion, biodiversitet og klimasikring.

Flere kommuner og boligselskaber har allerede fået øjnene op for potentialet ved at samarbejde med arkitektskolerne. Det gælder både involvering af arkitektstuderende til gensidig faglig udveksling og inspiration videns- og metodeudvikling gennem længerevarende forskningsprojekter.

Høje-Taastrup Kommune indgik i 2019 en 3-årig partnerskabsaftale med Det Kongelige Akademi Arkitektskolen og domea.dk kaldet Boliglaboratoriet. Partnerskabets kerneaktivitet var et obligatorisk 5-ugers kursus for alle arkitektskolens førsteårsstuderende, der havde et alment boligområde i kommunen som omdrejningspunkt. Kommunen og arkitektskolen samarbejder fortsat og har udvidet paletten af projekter.

Dette samarbejde har blandt andet ført til at Høje-Taastrup Kommunes borgmester Michael Ziegler sidste år modtog Arkitektforeningens Borgmesterpris 2022.

Program

 • 9.30 Ankomst, kaffe og netværk
 • 10.00 Velkommen v. arkitekt MAA Katrine Østergaard Bang, leder af det arkitekturpolitiske netværk, og arkitekt Poul Hvidberg-Hansen, planchef i Høje-Taastrup Kommune
 • 10.10 Erfaringer fra Boliglaboratoriet – et samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommune, Det Kongelige Akademi og Domea.dk
  Om kurset, samarbejdet, de studerende, og hvad det betød for Det Kongelige Akademi v. arkitekt MAA Camilla Hedegaard Møller, lektor og arkitekt MAA Jonna Majgaard Krarup, professor ved KADK
  Om kurset, samarbejdet, og hvad det betød for Domea.dk og kommunen v. arkitekt MAA Mette Mogensen, By- og boligudviklingschef i domea.dk og cand.scient.soc. Rune Fløe Bæklund, leder af Team By- og Boligudvikling i Høje-Taastrup Kommune
 • 11.00 Pause
 • 11.15 Fælles arbejde om potentialer og mulige nye samarbejder og samarbejdsformer.
  Inspirationsoplæg omkring perspektiver på videns samarbejder og kommunikation – mulige output v. Jonna Majgaard Krarup og Camilla Hedegaard Møller. Derefter workshop med fokus på behov og ønsker til videns samarbejder med uddannelse/forskning
 • 12.30 Frokost
 • 13.15 Opsamling af pointer fra workshop v. Katrine Østergaard Bang og referenter fra grupperne
 • 13.40 Introduktion til den aktuelle byudvikling i HTK v. Poul Hvidberg-Hansen og Rune Fløe Bæklund
 • 14.10 Byvandring v. Rune Fløe Bæklund og projektledere i de tre områder (læs mere nedenfor)
 • 16.00 Overblik, et glas og snacks på tagterrassen af det nye rådhus
 • 16.30 Tak for i dag

Læs om samarbejdet: Boliglaboratorium i byrådssalen – Domea.dk

Byvandring på tværs af tid og ideologi

På byvandringen vil vi udforske tre forskellige bydele i Høje-Taastrup, som hver især har deres egen historie og særpræg.

Først vil vi gå igennem Høje-Taastrup C, hvor byen er ved at blive omdannet fra store boulevarder til en mere sammenhængende og grøn bydel med flere boliger og et levende byliv.

Derefter besøger vi Den Gule By, som skiller sig ud med sin postmoderne arkitektur og klassiske elementer. Her arbejder kommunen sammen med de private grundejere om at revitalisere og begrønne de to torve, der i dag er domineret af trafik.

Til sidst vil vi gå til Gadehavegaard, som er på regeringens liste over parallelsamfund, og som derfor står overfor store forandringer med nedrivning og nybyggeri. Som led i at området udvikles til en vidensby, gøres plads til et Campusbyggeri og 100 lejligheder i Gadehavegaard omdannes til ungdomsboliger.

Katrine Østergaard Bang

Planfaglig konsulent

+45 30 85 90 14

kb@arkitektforeningen.dk

Foto: Høje Taastrup set fra oven

Vil du vide mere om Arkitekturpolitisk Netværk?

I Arkitektforeningen har vi øget vores fokus på kommunale arkitekturpolitikker, så vi får styrket implementeringen af dem i landets kommuner. Bliv en del af vores arkitekturpolitiske netværk.

Se, hvad du får
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +