Udstilling: Ø / ISLAND

Hvordan kan arkitektur manifestere sig i en oversvømmet verden, med masser af plads til fantasi, tilfældigheder og fejltagelser? I anledning af bogudgivelsen "Ø / ISLAND" udstilles arkitekt MAA Anne Romme og Jacob Sebastian Bangs Ø-relieffer, der er en del af deres kunstneriske udviklingssamarbejde. Udstillingen kan ses hos Arkitektforeningen frem til 17.11.2023.

Relief af Anne Romme og Jacob Sebastian Bang. Foto: Anne Romme

Tidspunkt:

12.10. - 17.11.2023

Mandag til torsdag kl. 8-16

Fredag kl. 8-15

Sted:

Åbenrå 34, 1308 København K

Arrangeret af:

Arkitektforeningen i samarbejde med Det kongelige Akademi

Skønt vores fremtid er afhængig af verificerbare resultater, har vi også brug for metoder til at håndtere det arbitrære og det uforudsigelige. I projektet “Ø/ISLAND” arbejder de to arkitekter MAA Anne Romme og Jacob Sebastian Bang – begge lektorer ved Det Kongelige Akademi – med at udvikle idéer og repræsentationer af, hvordan arkitektur kan manifestere sig i en oversvømmet verden. Med masser af plads til fantasi, tilfældigheder og fejltagelser.

Nu kan du se et udvalg af deres modeller udstillet i Arkitektforeningens foyer.

Den 15. november kl. 16 – 17 fortæller Anne og Jacob om deres kunstneriske udviklingssamarbejde.

Publikationen: Ø / ISLAND

”Ø / ISLAND” bidrager til den igangværende diskurs om øer. Den viser et konkret, eksperimenterende designforslag, som forholder sig kritisk, men også forslagsstillende til idéen om at øen som typologi kan løse fremtidens arkitektoniske, landskabelige og bymæssige problemstillinger.

Øen er blevet et populært planlægningsredskab i de senere år. Udrejsecenter på Lindholm, ni erhvervs- og rekreationsøer syd for Avedøre Holme, Energiøen i Nordsøen, Lynetteholmen, Esbjerg Stand, Aarhus Ø – listen er lang. Nye landskaber, som skal inddeles, fordeles og bebos. Publikationen ”Islands” bidrager til den igangværende diskurs om øer. Den viser et konkret, eksperimenterende designforslag, som forholder sig kritisk, men også forslagsstillende til idéen om at øen som typologi kan løse fremtidens arkitektoniske, landskabelige og bymæssige problemstillinger. Det lægger sig op ad en lang tradition for at behandle øen som utopi – et mikrokosmos, hvor menneskers bosætningsmønstre og relationer til hinanden på godt og ondt kan koncentreres og analyseres.

Forfatterne er optagede af at finde modeller for hvordan arkitektur og byudvikling kan vokse frem organisk og tillade at mange stemmer blander sig. For at arbejde konkret og realistisk med det, blander de traditionelle formgivningsværktøjer med automatiserede, digitale processer. Forhandling, samskabelse og bevidst destruktion bruges som metode. Publikationen viser det foreløbige resultat af et langvarigt og igangværende samarbejde om kunstnerisk udviklingsvirksomhed – forstået som værker med tilhørende skriftlig refleksion.

”Ø / ISLAND” kan købes i Arkitektens Butik, Åbenrå 34 eller online.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +