Universelt Design Dag 2023

Hvordan kan byggeriet bidrage til at løse nogle af samfundets helt store velfærdsudfordringer? På dette års Universelt Design Dag sætter vi fokus på, hvad det vil sige at bygge ‘et samfund for alle’. Men hvad kræver det at bygge til alle – og hvilke konsekvenser har det, hvis vi vælger at lade være? Der er nu åbent for tilmelding til Universelt Design Dag 2023. Arrangementet udbydes i samarbejde med BUILD og Danske Handicaporganisationer.

universelt-design-dag-2023-kursus-bygherreforeningen

Tidspunkt:

22. november 2023 kl. 09-16

Sted:

BLOX Dansk Arkitektur Center Bryghuspladsen 10 1473 København K

Arrangeret af:

Bygherreforeningen, BUILD (Aalborg Universitet) og Danske Handicaporganisationer

Universelt Design Dag finder sted én gang årligt og udbydes i et tæt samarbejde mellem Bygherreforeningen, BUILD (Aalborg Universitet) og Danske Handicaporganisationer. Arrangementet er henvendt til alle med, som interesserer sig for planlægning og udvikling af det byggede miljø – bygherrer, arkitekter, rådgivere, forskere, fondsgivere, beslutningstagere m.fl.

Alle mennesker vil, i løbet af deres liv, komme til at opleve nedsat funktionsdygtighed. Det være sig på grund af stress, midlertidige funktionsnedsættelser, social udsathed, alderdom eller andet. At bygge til ‘normale behov’ eller ‘særlige behov’ er derfor en designtænkning, der i mange henseender hører fortiden til, og som modarbejder fremtidssikringen af vores byggede miljø og sammenhængskraften i vores samfund.

Vi står i en tid med store samfundsmæssige udfordringer og en hårdt presset velfærdssektor. Andelen af børn og unge med angst og diagnoser stiger eksplosivt, og velfærdssektoren skal drage omsorg for en stadigt voksende generation af ældre. Samtidig er der lagt op til store og nært forestående besparelser på velfærdsområdet i en tid præget af en udtalt mangel på arbejdskraft.

Hvordan kan byggeriet bidrage til at løse disse samfundsudfordringer? Universelt design kunne være være én af løsningerne – både økonomisk og ud fra et samfundsmæssigt perspektiv. Men hvem har teten?

Dette års Universelt Design Dag sætter fokus på, hvad det vil sige at bygge ‘et samfund for alle’. Vi hører ofte, at det er dyrt at bygge til alle. Spørgsmålet er, hvad det koster, hvis vi lader være?

Vi glæder os til at byde dig velkommen til en spændende dag fyldt med faglige oplæg, inspirerende cases og masser af debat undervejs.

På gensyn til Universelt Design Dag 2023!

Bemærk: Er du medlem af Danske Handicaporganisationer, så får du samme medlemspris som Bygherreforeningens medlemmer, 3.200 kr. ex. moms. Alt du skal gøre er at tilmelde dig via siden her, så fratrækkes din rabat ved faktureringen. Du behøver ikke at notere, at du er medlem af Danske Handicaporganisationer ved tilmeldingen.

Program

09:00-09:30 Check-in og morgenkaffe

09:30-09:55 Velkomst og introduktion

Christine Skovgaard Madsen, områdechef, Bygherreforeningen & Sidse Grangaard, seniorforsker, BUILD, Aalborg Universitet

09:55-10:15 Åbningsoplæg: Universelt Design i et samfundsperspektiv

Vi står i en tid med mange store samfunds- og velfærdsmæssige udfordringer. Hvordan skal byggeriet byde ind med løsninger på så udtalte udfordringer? Hvad betyder det, at nogle mennesker ikke har mulighed for at tage del i, og bidrage til, vores samfund – for den enkelte, for samfundsøkonomien og for befolkningens syn på mennesker med handicap? Vi starter dagen med et kort overblik over udviklingstendenserne på handicapområdet og de samfundsøkonomiske konsekvenser, det har, når vi undlader at designe og bygge for alle.

Nadja Hedegaard Andersen, chefanalytiker, Danske Handicaporganisationer

10:15-10:55 En skole for alle – hvad kan inkluderende arkitektur og design betyde for børn og unges hverdag?

Hvordan kan det byggede miljø holde hånden under læring, trivsel og social sammenhængskrafti danske institutioner, skoler og fritidstilbud? Der er fortsat stort pres på specialtilbuddene og antallet af børn og unge, som lider af angst eller får stillet diagnoser er fortsat i kraftig vækst. Det stiller store krav til, hvordan vi bygger og indretter de fysiske rammer for børns hverdag. I dette oplæg skal vi høre, hvordan man med en tidlig indsats og forholdsvis enkle greb kan indtænke inkluderende arkitektur og design, når man bygger til børn og unge.

Nicolai Carlberg, indehaver, Carlberg

10:55-11:15 Formiddagspause

11:15-11:45 Et kulturliv for alle – hvad betyder det, at alle har adgang til kulturlivet, og hvordan gør vi det?
Hvad er der er barrierer for, at alle kan deltage og bidrage ind i vores kulturliv, og hvilken rolle spiller folkebibliotekerne? I en undersøgelse af folkebibliotekernes betydning fra 2021, angives det, at en af de fire overordnede betydningsdimensioner af folkebiblioteket er ‘Fællesskab’ – blandt andet fordi, man her har mulighed for at møde andre mennesker og træde ind i en fysisk og social sammenhæng, hvor alle har lov til at være. Afspejles denne betydning i bibliotekslovgivningen, og hvor højt vægtes inklusion og social sammenhængskraft i bibliotekslandskabet?

Marie Engberg Eiriksson, formidlings- og projektudvikler, Bevica Fonden

11:45-12:30 Inspiration udefra: Deichman Bjørvika – et 15.000 m2 åbent rum for alle (Bemærk, oplægget afholdes på norsk)

En vigtig parameter i byggeprogrammet for Oslos nye hovedbibliotek ‘Deichman Bjørvika’ var, at bygningen skulle være “tilgængelig for alle brugergrupper og universelt udformet”. Biblioteket stod færdigt i 2020 og fungerer i dag som kulturelt og socialt knudepunkt, hvis rammer ikke blot rummer en mangfoldighed af aktiviteter og tilbud – de understøtter også en mangfoldig brug, der kan favne mange forskellige behov på tværs af alder, køn og funktionsdygtighed. Hvordan man kom i mål, og hvilke løsninger der gør hele forskellen, kan du høre meget mere om i dette case-baserede indlæg.

Deichman Bjørvika er vinder af en række internationale priser, herunder ‘Public Library of the Year’ WLIC 2021.

Marius Mowe, partner, arkitekt, Atelier Oslo

12:30-13:30 Frokost og netværk

13:30-13:55 Borger – bruger – menneske: Hvilken forskel kan inkluderende design gøre i ét enkelt liv?

Vi tager hul på eftermiddagens program med at se nærmere på, hvad det er for en virkning inkluderende design, eller mangel på samme, kan have for den enkelte bruger. For en stor gruppe mennesker i vores samfund bliver hver dag udfordret og begrænset af utilgængelighed, fordomme og stereotype holdninger til handicap. Hvordan får vi italesat denne problemstilling? Og hvordan kan arkitekter, designere, bygherrer og øvrige beslutningstagere både være med til at handicapgøre mennesker og samtidig, via deres beslutningskompetance, være en afgørende brik i at få skabt bygninger og bymiljøer, som alle mennesker kan trives i.

Olivia Dahl, sociolog og Ph.d.-studerende, Københavns Universitet

13:55-14:40 En bolig for alle – er Universelt Design kun en parameter i det offentlige rum?

Bent Madsen, administrerende direktør, BL – Danmarks Almene Boliger

14:40-15:00 Eftermiddagskaffe

15:00-15:35 Et demokrati for alle – RumLighed og social sammenhængskraft på Danmarks største demokratifestival

Det er centralt for vores demokrati, at alle kan deltage i vores demokratiske processer og i den offentlige debat, uanset alder og kropsligt udgangspunkt. Derfor har Bevica Fonden og Foreningen Folkemødet fra i år indgået et fem-årigt projektsamarbejde, der skal sikre, at alle – uanset krop, alder og køn – kan deltage ligeværdigt i Folkemødet. Det skal blandt andet ske via implementering af universelt design. Vi afrunder dagen med et blik ind i det fem-årige samarbejde – baggrund, muligheder, udfordringer og ambitioner for implementering af universelt design og lige adgang til en af landets største demokratiske forsamlinger.

Marie Christoffersen Gramkow, projektleder, Folkemødet

15:35-16:00 Afrunding af dagens program

Christine Skovgaard Madsen, områdechef, Bygherreforeningen & Sidse Grangaard, seniorforsker, BUILD, Aalborg Universitet

16:00 Tak for i år

Ret til ændringer forbeholdes

Talere

Christine Skovgaard Madsen, områdechef, Bygherreforeningen

Sidse Grangaard, seniorforsker, BUILD, Aalborg Universitet

Nadja Hedegaard Andersen, chefanalytiker, Danske Handicaporganisationer

Nicolai Carlberg, indehaver, Carlberg

Marie Engberg Eiriksson, Formidlings- og Projektudvikler Bevica Fonden

Marius Mowe, partner, arkitekt, Atelier Oslo

Olivia Dahl, sociolog og Ph.d.-studerende, Københavns Universitet

Bent Madsen, administrerende direktør, BL – Danmarks Almene Boliger

Marie Christoffersen Gramkow, projektleder, Folkemødet

Praktisk

Arrangementet er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

Hvis du har nogle spørgsmål eller særlige behov, som vi skal tage hensyn til på dagen, er du velkommen til at kontakte Maria Jordy Madsen, mail: mjm@bygherreforeningen.dk

Tilgængelighed

Du kan læse mere om tilgængelighed i Dansk Arkitektur Center her.

Tilmeldingsvilkår

Når du tilmelder dig et arrangement eller uddannelsesforløb fra Bygherreforeningen modtager du en bekræftelse med det samme, og du er herefter tildelt en plads på arrangementet.

Deltagergebyret faktureres tidligst 14 dage før arrangementets start. Ved afbud tidligere end 30 dage før afholdelsesdatoen, vil du ikke blive faktureret. Tilmeldingen er herefter bindende. Såfremt du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, er du naturligvis velkommen til at sende en anden fra din virksomhed i dit sted.

Ved uforudsete hændelser (f.eks. ved undervisers sygdom) eller manglende tilmeldinger kan arrangementet flyttes eller aflyses. Bliver arrangementet flyttet til en anden dato, har du mulighed for at framelde dig uden beregning.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +