Vådområder som fremtidens kystfælleder

Landskabsarkitekt MAA og forsker Anna Aslaug Lund viser med sin udstilling eksempler på, hvordan fremtidens klimatilpassede kystlandskaber kan understøtte dyreliv og insektliv, rekreative oplevelser og møder mellem mennesker. Udstillingen kan ses i perioden 11.10.-16.11.

Tollesbury Wick Marshes. Foto: Anna Aslaug Lund

Tidspunkt:

11.10.-16.11.2022

Arrangeret af:

Anna Aslaug Lund, Københavns Universitet

Sted:

Arkitektforeningen, Åbenrå 34, 1124 København K

Udstillingen er gratis og tilgængelig i Arkitektforeningens åbningstid, mandag til torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-15.

Introduktion til udstillingen

De danske kyster er steder mættede af betydning, følelser og fortællinger. Vi synger om kysterne. Vi læser om dem i litteraturen. Mange af os har falmede fotografier i fotoalbums fra ferier langs danske eller sydlandske strande. Men kysterne er også steder under forvandling. Indenfor en nær fremtid kommer de til at blive påvirkede af havvandsstigninger og hyppigere stormfloder, og hvis vi vil undgå oversvømmelser er vi således nødt til at tilpasse kysterne til et ændret klima. En af mulighederne for klimatilpasning er at arbejde med naturbaserede løsninger, hvilket eksempelvis kan være etablering, klitlandskaber, rev, barriereøer eller – som denne udstilling fokuserer på – vådområder.

Vådområder er en naturbaseret klimatilpasningsløsning, der kan fungere som en slags buffer for fremtidige stormfoder – desuden kan de lagre CO2, og de understøtter et rigt og mangfoldigt dyre og insektliv. Vådområder kan have mange forskellige udtryk. De kan være alt fra tætte mangroveskove til åbne strandenge med græssende får. Således er kan vådområder også have mange forskellige oplevelsesmæssige værdier og forskellige rumlige og sanselige kvaliteter som landskaber.

Udstillingen ”Vådområder som fremtidens kystfælleder” af forsker og landskabsarkitekt MAA Anna Aslaug Lund undersøger og diskuterer vådområders potentiale som fælles steder for mennesker, dyr, fugle og insekter – og derudover som kystbeskyttelse. Fælleden som fænomen er i sin grundbetydning et sted, der er fælles for alle. Kunne man forestille sig, at man i fremtiden ude langs kysterne kunne etablere eller genskabe landskaber, der dels beskytter os mod oversvømmelser og dels fungerer som rekreative rum med både vild natur og bæredygtig høst af fødevarer og byggematerier?

Udstillingen viser fotografiske notationer fra feltarbejde af Anna Aslaug Lund og formidler gennem seks temaer eksempler på, hvordan vådområder har potentiale for en udgøre fælleder langs vores kyster i fremtiden. Udstillingen er en del af det igangværende forskningsprojekt ”Danske byers tilpasning til havvandsstigning – nye løsningsrum”. Projektet er støttet af Realdania og er et samarbejde mellem Københavns Universitet, Arkitektskolen i Aarhus og DTU.

Udstillingen er støttet af Forskergruppen for Landskabsarkitektur og -urbanisme og Forskergruppen for Rumlig forandring og planlægning.

Tak til Copenhagen Architecture Festival, Gertrud Jørgensen, Ole Fryd, Rasmus Stensgaard Madsen, Elin Eyborg Lund og Christian Skovgaard Pedersen.

Udstillingen er en del af CAFx.

 

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +