Verdensmål i kommunerne

Erfaringsudveksling og eksempler på, hvordan der konkret arbejdes med målene rundt om i landet. Eksempler som både omfatter strategier, planlægning og konkrete anlægsprojekter, vil kunne give inspiration, skabe overblik og give afsæt for diskussion.

Længehusene i Nye, Aarhus nye bæredygtige bydel. Arkitekt: Hune & Elkjær og LOOP Architects.

Tidspunkt:

18.08.2021 Kl. 11:00 - 17:30

Arrangeret af:

FBBB

Sted:

8000 Aarhus

FNs 17 verdensmål har nu i nogle år udgjort et vigtigt fælles pejlemærke i arbejdet med den brede bæredygtighed. Den internationale opbakning og den enkle sproglige og grafiske sprogbrug har gjort at målene nu udgør en rammesætning og reference i næsten alle sammenhænge – også i landets kommuner. Men måden FN-målene bruges på varierer fra kommune til kommune.

Arrangementet indledes med et besøg i Århus’ bæredygtige bydel Nye.

På seminaret vil der være oplæg fra forskellige kommuner rundt om i landet, og hele forløbet modereres af Jesper Pagh.

Efterfølgende seminaret afholdes FBBBs generalforsamling (kun for medlemmer).

Målgruppe: Kommunalt ansatte der arbejder med kommuneplaner, arkitekter, ingeniører og andre der samarbejder med kommuner om at udvikle kommuneplaner

Foreløbigt program:

11.00 Rundvisning i Aarhus Kommunes bæredygtige bydel Nye

13.30 Frokost

Seminar:

Moderator: Jesper Pagh

14.15 Velkomst
v/Katrina Wiberg, adjunkt på Aarhus Arkitektskole og bestyrelsesmedlem i FBBB

14.30 Introduktion
v/Jesper Pagh

14.45 Arbejdet med bæredygtighed i fire kommunale niveauer: planlægning, bygherre, bygningsejer og indkøber. Bla. om ny bæredygtig bydel Bakkegårdene –
v/TBA

15.05 Resiliens vs. verdensmål. Kommunernes arbejde med bæredygtighed indenfor rammerne: lovgivning, krav om effektivitet, ønsket om udvikling og resiliens – og de senere år i mange forskellige partnerskaber (fx udviklingsselskaber m.m.)
v/TBA

15.30 Diskussion i plenum
v/Jesper Pagh

15.45 Pause
Mulighed for at studere projekter som repræsentanter for de forskellige kommuner medbringer incl. kort pitch

16.00 Vandudfordringen. Alle kommuner oplever udfordringer med stigende havvand, ekstremregn, stigende grundvand. Vi får et overblik over udfordringerne og eksempler på løsninger i forskellige kommuner.
v/TBA

16.20 At arbejde med naturen – ikke imod den
v/TBA

16.40 Bæredygtighed i de kommunale strategier – planstrategi, bæredygtighedsstrategi, indkøbspolitik, certificering af kommunalt byggeri osv.
v/Thomas Birket-Smith arkitekt, Aalborg Kommune og bestyrelsesmedlem i FBBB

17.00 Opsamling/Diskussion i plenum
v/Jesper Pagh

17.30 Afslutning

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +