WA(L)KING COPENHAGEN: Rikke Juul Gram

Landskabsarkitekt MAA Rikke Juul Gram vil plante træer sammen med boligminister Kaare Dybvad, byplanlægger Jan Gehl, Københavns stadsarkitekt Camilla Van Deurs, en rumarkitekt, m.fl., mens de taler om rødder og grønne byer.

Tidspunkt:

30.06.2020 kl. 5.00-17.00

Arrangeret af:

Metropolis

Sted:

Start: Dronning Louises Bro, København K

Rikke Juul Gram
Landskabsarkitekt MAA

Tanke:

Naboskabet mellem by og land er hinandens forudsætning. Mister vi forbindelsen til naturen, så mister vi rodfæste i os selv.

Igennem forårets nedlukning af samfundet og det deraf følgende forsamlingsforbud mærkede vi for alvor, hvordan byens offentlige rum og parker er under pres.

Der er simpelthen ikke plads til, at borgerne kan ånde frit, og slet ikke med en smule afstand til vores medmennesker.
Når man ikke længere kan finde plads nok i byen til hverken sig selv eller til hinanden, så må forbindelsen til landskabet åbnes som en invitation – den anden mulighed.

Handling:

Hver time plantes tre små bøgetræer i række på 12 udvalgte steder. Træerne hentes i de østjyske skove, hvor Rikke kommer fra, og forbinder ruten som en åben allé, der viser vej mod vest ud af København.

Træerne er en gave til de udvalgte steder og bydele, der passeres undervejs. Plantestedet markeres, så beboerne i området siden har mulighed for at finde, og måske vande, træerne.

Rikke starter vandringen en tidlig tirsdag morgen, alene.
Men i takt med at landet og byen nu er blevet åbnet for fysisk nærvær, vil forskellige mennesker gøre hende følgeskab undervejs.

En journalist, en direktør, en kulturformidler, en restauratør, en kunstner, en studerende, en arkitekt, en byplanlægger, en rumspecialist, en stadsarkitekt.

Undervejs planter de træer hver time og taler om længslen mod grønnere byer, sammenhængen mellem by og land og om, hvor vi kommer fra, vores rødder, og hvilken betydning det har for et liv i hovedstaden.
Vandringen ender i Porsemosen 20 km vest for København.

Om kunsteren

Rikke Juul Gram er uddannet arkitekt og har de sidste 20 år praktiseret i arbejdsfeltet by- og landskabsarkitektur, strategisk og fysisk planlægning, infrastruktur og kulturarv.

Hun er medindehaver og kreativ leder af tegnestuen Schønherr og har ansvar for koncept- og designudvikling af tegnestuens konkurrencer og udviklingsprojekter.

Rikke Juul Gram er medlem af Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster samt den internationale organisation Academy of Urbanism og fungerer desuden som fagdommer ved arkitektkonkurrencer samt som ekstern censor og eksaminator ved landets arkitektskoler.

Hun deltager med mellemrum i den offentlige debat i overbevisningen om, at landskabsarkitekturen og forandringer i det offentlige rum bør diskuteres som et fælles og mellemmenneskeligt anliggende.

Hendes tilgang til arkitektfaget er, at byen og landskabets natur- og kulturværdier er en fælles arv, der skal forvaltes med nænsomhed. Men samtidigt rummer denne arv store potentialer som redskaber, der kan indgå i balancerede løsninger af tidens store samfundsudfordringer: omdannelser af landets industrihavne til nye bydele, klimatilpasning og kystbeskyttelse, etablering af en grøn energiproduktion, bæredygtig fødevareproduktion, udvikling af landdistrikterne, naturen og en øget biodiversitet.

De bedste løsninger findes, når det rationelle forenes med det skønne – det er smuk fornuft.

WA(L)KING COPENHAGEN

Metropolis har inviteret 100 kunstnere til at skabe 100 vandringer gennem København i løbet af 100 dage. – som en dagbog fra en storby, hvor corona-krisen sætter dagsordenen og har ændret vores dagligdag radikalt.

Hver kunstner går i 12 timer og starter hjemmefra. Hver hele time giver de livstegn via live-stream.

Du kan tilfældigt møde kunstnerne i byen, eller måske bliver du inviteret med, når de vandrer afsted i 12 timer hver – i opsigtsvækkende kostumer, med musikinstrumenter eller et telt på ryggen og med et kamera på en selfiestang, så de hver time kan sende ’livstegn’ til alle bag skærmene.

Livstegn live-streames hver hele time i vandringens 12 timer. Det kan være en personlig fortælling, en improviseret performance, et skrig i stilheden, en elektronisk lydmur, fotos taget undervejs, et haikudigt, en installation med indsamlede objekter, en social koreografi med de tilstedeværende, osv.

Live-stream hver hele time på facebook

Wa(l)king Copenhagen

Wa(l)king Copenhagen præsenteres af Metropolis – performance og kunst i byens rum, og de 100 kunstnere kurateres i samarbejde med AFUK, Arkitektforeningen, Copenhagen Contemporary, Dansehallerne, Det Frie Felts Festival, Fotografisk Center, Poesiens Hus, Råderum, Skræp og Third Ear.

Cookies

På arkitektforeningen.dk bruger vi cookies til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på arkitektforeningen.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +