Akademisk Arkitektforening

Fagdommer MAA

Arkitektforeningen søger nye fagdommere, og interesserede medlemmer kan ansøge om at blive optaget på foreningens fagdommerliste senest den 19. januar 2017.

Arkitektforeningen udpeger fagdommere til en lang række konkurrencer, og for at sikre udvikling og fornyelse i konkurrencebedømmelserne optager foreningen hvert år nye fagdommerkandidater. 

Som MAA'er kan du søge om at komme i betragtning som fagdommer, hvorefter foreningens konkurrenceudvalg og bestyrelse vil udvælge cirka ti fagdommerkandidater. De indkomne ansøgninger vil blive vurderet i forhold til følgende fem udvælgelseskriterier: 

1. Faglig anseelse

2. Mundtlig formidling og interessehåndtering

3. Skriftlig formidling

4. Arkitektonisk fremsynethed

5. Praktisk erfaring


Se link til udvælgelseskriterier og formelle adgangskrav til venstre på denne side.

Ansøgning
For at komme i betragtning skal du indsende en kort ansøgning, hvori du beskriver dine kompetencer i forhold til de fem udvælgelseskriterier, således som de er beskrevet på hjemmesiden. Ansøgningen kan kun komme i betragtning, hvis der er redegjort for alle fem kriterier. 

Samtidig bedes du udfylde denne CV-skabelon med en beskrivelse af din nuværende og tidligere beskæftigelse, hvilke typer opgaver og emner, du har særligt erfaring med, særlige kompetencer og evt. internationale erfaringer. 

Ansøgningen, der maksimalt må fylde fire A4-sider inklusive CV, indsendes som PDF-fil til konkurrencer@arkitektforeningen.dk senest den 19. januar 2017. 

Fagdommerkursus
Nye fagdommere må påregne udgifter til deltagelse i et obligatorisk fagdommerkursus af en dags varighed i efteråret 2017. Som ny fagdommer opfordres du til at deltage som observant på et bedømmelsesmøde, inden du udpeges som fagdommer i en konkurrence. 

Hvor ofte kan man blive udpeget som fagdommer?
Fagdommere udpeges som regel højst én gang om året til konkurrencebedømmelser, hvilket foregår ud fra en lang række udvælgelsesparametre, som nærmere er beskrevet på Arkitektforeningens hjemmeside. Ansøgere må derfor indstille sig på store udsving i frekvensen af fagdommerarbejdet, og det kan ikke garanteres, at man bliver udpeget som fagdommer til en konkurrence det første år.

Yderligere spørgsmål kan stilles til

Anita Færk, projektleder
anf@arkitektforeningen.dk
T: 22 30 03 82 

Foto: fra fagdommermøde i forbindelse med konkurrencen Fremtidens bæredygtige almene bolig