Akademisk Arkitektforening

Vidensbank

Debatoplæg om kvalitet i udbudsprocesser
Debatoplægget gransker fire udvalgte konkurrenceforløb: Køge Nord Station, Diakonissestiftelsen, Dansk Talent Akademi og Kalvebod Fælled Skole. Læs om parternes erfaringer, og få inspiration til den komplekse tilrettelæggelse af konkurrencer.  

Inspirationskatalog om kvalitet i udbudsprocesser              
Kataloget samler trådene fra debatoplægget om kvalitet i udbudsprocesser og det efterfølgende seminar, der blev afholdt i København i 2016. 

Transaktionsomkostninger ved projektkonkurrencer
Projektkonkurrencer medfører milliontab for både offentlige myndigheder og deltagere. Ny analyse dokumenterer stort spild af tid og penge.