Kontingent

Her kan du læse mere om mulighederne for at ansøge om nedsat kontingent.

Foto: Laura Stamer

Susanne Steinhauer Telen

Koordinator

+45 30 85 90 03

sst@arkitektforeningen.dk

Kontingentnedsættelse hvis du tager orlov eller bliver ledig

Medlemmer, der bliver ledige eller tager orlov, kan få nedsættelse i kontingentet ved mindst 10 ugers ledighed/orlov i et kvartal.

Du kan søge om kontingentnedsættelse, hvis du er fuldtidsledig, på barsels- eller forældreorlov eller anden orlov, i offentlig jobtræning eller modtager overgangsydelse, sygedagpenge og kontanthjælp. Dimittender kan søge efter det første hele kvartal efter dimissionen.

Du skal søge nedsættelse hvert kvartal, så længe du er ledig, er på orlov eller lign.

Kontingentet bliver nedsat med følgende beløb:

1. år efter afgang: 122 kr. pr. kvartal
2.-3. år efter afgang: 221 kr. pr. kvartal
3. år efter afgang:  632 kr. pr. kvartal

Du ansøger om kontingentnedsættelse ved at gå til din profil på mit.arkitektforeningen.dk og udfylde ansøgningen

Ansøg på mit.arkitektforeningen.dk.

Kontingentnedsættelse hvis du helt forlader arbejdsmarkedet

Du kan søge kontingentnedsættelse, hvis du helt forlader arbejdsmarkedet.

For at opnå denne type nedsættelse skal du en gang for alle udfylde og indsende en tro & love erklæring, hvor du bekræfter, at du forlader arbejdsmarkedet og ikke har planer om at vende tilbage. For medlemmer, der helt har forladt arbejdsmarkedet, er kontingentet i 2021 på 527 kr. i kvartalet.

Du ansøger ved at gå til din profil på mit.arkitektforeningen.dk og udfylde ansøgningen

Ansøg på mit.arkitektforeningen.dk.

Susanne Steinhauer Telen

Koordinator

+45 30 85 90 03

sst@arkitektforeningen.dk

Kontingentnedsættelse af andre grunde

Kontakt Helle Egsgaard Waaben

Spørgsmål om fradragsreglerne

Helle Egsgaard Waaben

Bogholder

+45 30 85 90 13

hew@arkitektforeningen.dk

Fradrag

Arkitektforeningen indberetter halvdelen af det indbetalte kontingent som fradragsberettiget. For praktiserende / erhvervsdrivende kan hele kontingentet fratrækkes. Loftet på skattefradrag er på 6.000 kr. for fagligkontingent.

Udmeldelse

Udmeldelse kan kun ske med mindst én måneds varsel til udtræden ved kvartalets slutning og skal ske skriftligt til foreningen.

Spørgsmål om fradragsreglerne

Helle Egsgaard Waaben

Bogholder

+45 30 85 90 13

hew@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +