Akademisk Arkitektforening

KursusoversigtVil du kun se kurser inden for en bestemt kategori?
Så brug kategorivælgeren herunder ...

Hvis du ikke er medlem af Arkitektforeningen, men alligevel gerne vil informeres om vores kurser, så tilmeld dig vores kursusmails her

Oversigt

Bygningsrestaurering og transformation

Styrk dine kompetencer i forhold til istandsættelsesprincipper, teknikker og byggematerialer ved arbejde på de fredede og bevaringsværdige bygninger.

LCAbyg og LCCbyg

Få viden og indblik i, hvordan de nye værktøjer LCC og LCA kan bruges i praksis, og hvad deres sammenhæng med efterårets nye udbudslov er.

Værdiskabelse i renovering

Kurset giver deltagerne teoretiske input, konkrete redskaber og hands-on-erfaringer med at håndtere komplekse værdisætninger, strategiske målsætninger og procesplanlægning for et renoveringsprojekt.

Procesledelse I

Med udgangspunkt i konkret og anvendelig teori giver kurset dig indsigt i din egen påvirkning af de faglige samarbejdsrelationer, du indgår i. Du får endvidere præsenteret værktøjer til at styre en proces i dens forskellige faser.

Strategisk procesdesign

Kurset fokuserer på, hvordan du arbejder strategisk med udviklingsprocesser i komplekse byggesagssammenhænge.

Prækvalifikation

Få professionel viden om og erfaring med værdibaseret kommunikationsarbejde og skab grobund for et udvidet netværk og øget deltagelse i prækvalifikationskonkurrencer.

Skriv bedre tekster - fang din målgruppe

Få redskaber fra den journalistiske værktøjskasse

Basisviden om Bygningsreglementet

Få en generel indføring i Bygningsreglementet som værktøj.

Retskrivning og tegnsætning

Få genopfrisket dansk retskrivning og tegnsætning

Arkitekturpolitik i kommunerne

Hvorfor har arkitektur værdi, og hvorfor kalder den værdi på en politik?

+2

Overbygning til arkitektuddannelsen.

Professionel kreativitet

Kurset henvender sig til arkitekter og andre, som lever af deres kreative evner og derfor har et behov for at fastholde den og samtidig kunne kommunikere den ud som den professionalitet, man kan levere i et projekt.