Arkitekten i Politiske Organisationer

APO er et efterspurgt og skræddersyet online kursus, der fokuserer på, hvordan du som arkitekt kan lede og øve indflydelse i en politisk styret organisation.

Aarhus Rådhus, foto: Daniel Lorentzen

Tidspunkt:

Datoerne for forløbet er ikke fastlagt endnu, men kurset starter op april 2022 - kontakt Lena McNair for yderligere information

Tilmeldingsfrist:

Marts 2022

Medlemspris:

17.000 kr.

Pris ikke medlemmer:

20.000 kr.

Sted:

Online samt ét fysisk gruppemøde

Kontakt, information og tilmelding

Lena McNair

Medlemschef

+45 30 85 90 05

lm@arkitektforeningen.dk

At understøtte den arkitektoniske kvalitet i en politisk styret organisation kræver, at man mestrer meget mere end sit fagområde og forstår de mange hensyn og strategiske muligheder, der er på spil i offentlig planlægning og forvaltning. Som arkitekt i en politisk styret organisation skal man ofte opfinde en helt ny måde at være arkitekt på, hvor fagligheden bliver blot én af mange kompetencer – men en kompetence, som arkitekterne står alene med og derfor skal være særligt loyale omkring.

Dette kursus er blevet efterspurgt af arkitekter over hele landet, der ønsker at styrke deres roller i samspillet med politiske dagsordner og samarbejdet på tværs af forvaltninger og fagligheder. Derfor udbyder vi nu et online kursus, hvor individuel coaching og dine udviklingsønsker er i centrum.

Tilmelding
Ønsker du at tilmelde dig forløbet, så send en mail til Lena McNair (lm@arkitektforeningen.dk).

Afbestillingsregler
Afmelding skal ske skriftligt til kursussekretariatet.
Indtil tilmeldingsfristens udløb kan afmelding ske uden beregning.
Ved afmelding senere end tilmeldingsfristen fraregnes 50 % af kursusafgiften.
Ved afmelding senere end 3 arbejdsdage før kursusstart betaler tilmeldte dog hele kursusafgiften.
Bliver tilmeldte forhindret i at deltage, er man velkommen til at sende en stedfortræder.

Ret til ændringer forbeholdes.

Kontakt, information og tilmelding

Lena McNair

Medlemschef

+45 30 85 90 05

lm@arkitektforeningen.dk

Kursusleder Thea Mikkelsen fortæller om, hvordan du kan styrke din rolle og den arkitektoniske kvalitet i din organisation.

Opbygning

Indhold

APO er et skræddersyet onlineforløb, der tager hensyn til din kalender, og derfor aftales sparring med underviser og øvrige deltagere løbende, mens undervisningen optages, så du kan se den, når du vil. Det samlede tidsforbrug for hele forløbet er ca. 40 timer.

Hvert modul består af:

– Individuel coaching med fokus på egen rolle og udviklingsønsker – du melder dig til via doodle

– 2 undervisningsvideoer med teori og metode præsentationer – se dem når du vil

– Podcast med interviews med centrale personer inden for ledelse af arkitektonisk kvalitet i politisk styrede organisationer – hør dem når du vil

– 2 faciliterede online møder, hvor gruppen arbejder samlet og i break out-grupper med forløbets temaer. Fastlagt tidspunkt. Varighed 2 timer.

– Onlinearbejde på fælles platform: Padlet board, hvor vi sammen udvikler modeller til at forstå udfordringerne knyttet til at være arkitekt i en politisk styret organisation – bidrag løbende, når det passer dig

– Hjemmearbejde med makker omkring case fra egen organisation

– Litteraturlæsning

Modul 1 – Fra autoritet til indflydelse

Vi kigger på ledelse af arkitektonisk kvalitet i den politisk styrede organisation.

Indledende coaching session:
1 times samtale med hver enkelt deltager forud for kursusstart for at stille ind på personlige mål med at følge kurset samt formulere et konkret undersøgelsesspørgsmål.

Undervisningsvideoer:
Som arkitekt i en politisk styret organisation har du ikke altid en klassisk lederrolle, men er alligevel den, der skal sørge for, at den arkitektoniske kvalitet bliver gennemført. Opgaven for dig er dermed ikke at bestemme, men at sørge for, at den arkitektoniske kvalitet bliver et fælles projekt og får følgeskab i de samarbejder, du indgår i. At lede den arkitektoniske kvalitet kræver hermed, at du benytter dig af en bredere vifte af kompetencer og ser din rolle som både arkitekt og del af en forvaltning.

Undervisningsvideoen stiller ind på dynamikker i ledelse generelt og i den politiske organisation specifikt, lederrollen, følgeskabet og måder at øve indflydelse i samarbejder:
1. Kompleksitet, ledelse og følgeskab som fagperson i den politiske organisation.
2. Strategi og samarbejde med eksterne interessenter.

Podcasts med centrale arkitektfaglige aktører fra den kommunale verden.

Online møder:
Første møde: Fra projektmål til effektmål. Denne faciliterede session præsenterer metoder til at opstille effektmål for egen ledelse af arkitektonisk kvalitet og stille spørgsmål til, hvad succes skal vurderes efter, og hvordan du skaber følgeskab til dit fokus på arkitekturen internt i kommunen.
Andet møde: Samarbejde med eksterne interessenter: I denne faciliterede session arbejder vi med strategier for at kommunikere arkitektonisk kvalitet og få følgeskab.

Online gruppearbejde på et Padlet board:
På baggrund af konkrete projekter deltagerne sidder med, arbejder vi sammen om at se på hvilke effektmål, der giver mening i en politisk styret virkelighed og hvad man skal lykkes med for at få den ønskede effekt.

Hjemmearbejde på baggrund af udleveret opgave med en case fra egen organisation, præsenteres og diskuteres jeres besvarelser med en learning partner fra kurset.

Modul 2 – Strategisk procesdesign for indflydelse og samarbejde

Coaching session:
1,5 times coaching session, hvor vi stiller ind på de konkrete udfordringer, hver enkelt deltager står overfor i forhold til at lede arkitektonisk kvalitet.

Undervisningsvideo:
Som medlem af en forvaltning i en politisk styret organisation skal du sjældent selv levere den arkitektoniske kvalitet. Derimod skabes den i samarbejder på tværs i forvaltningen samt med udviklere, borgere, erhvervsliv og andre interessenter. Et af de vigtigste redskaber, du derfor har, er din evne til at sætte scenen ved at skabe processer gennem mødeindkaldelser, workshops, seminarer etc. samt at skrive notater, indstillinger og facilitere møder.

Undervisningsvideoen gennemgår klassiske kreative procesdesigns som Design Thinking, Idea Work og Sprint.
1. video: Strategisk procesbevidsthed til at sikre både udvikling og styringsmuligheder
2. video: Kommunikation og udvikling af samarbejdskultur

Podcasts med teoretiske og praktiske aktører indenfor udvikling og styring af privat/offentlige udviklingsprocesser.

Online møder:
1. Den kreative samarbejdende kultur. Denne faciliterede session præsenterer metoder til at skabe en kreativ samarbejdskultur, og deltagerne diskuterer, hvordan man arbejder med at få autoritet til at introducere samarbejdsformer, der understøtter udviklingsarbejde i politisk styrede organisationer i små break out-grupper.
2. Kommunikation som redskab til at understøtte arkitektonisk kvalitet. I denne faciliterede session præsenteres enkle kommunikationsværktøjer til at understøtte den faglige ledelse, og der arbejdes med kommunikationsstrategier i forhold til fremlagte cases i små break out-grupper.

Online gruppearbejde på et Padlet board:
Vi arbejder sammen om at udvikle ansatser til en kommunikationsstrategi for arkitektonisk kvalitet generelt i offentlige sammenhænge på vores fælles online platform.

Hjemmearbejde på baggrund af udleveret opgave, hvor I arbejder med en case fra jeres egen organisation, som I præsenterer og diskuterer med en learning partner fra kurset.

Studietur og Kollegial sparring:
Mellem modul 2 og 3 ligger der et møde hos én af deltagerne, hvor deltagerne mødes i grupper af 4. Først går de sammen på byvandring, hvor værten præsenterer en løsning og den ledelses- og samarbejdsproces, der gjorde det muligt at ende her. Bagefter fortæller alle deltagere efter tur om succes og fiasko med at lede arkitektonisk kvalitet i deres kommune. Dagen afsluttes med en sponsormøde-session a 2 timers varighed. Her mødes deltagerne og giver hinanden sparring efter Sponsormøde-modellen, der introduceres på modul 3. Deltagerne mødes hos en af deltagerne, og værten for mødet sørger for at booke et passende mødelokale.

Modul 3 – Netværksledelse for arkitektonisk kvalitet

Undervisningsvideo:
At stå som arkitekten i et tværfagligt samarbejde i en kommune kræver overvejelser omkring, hvor man ønsker at placere kreativiteten. Om man ønsker en kreativ kultur i de tværfaglige projektgrupper eller man ønsker at bevare den på faglige hænder.

I denne undervisningsvideo fokuseres på, hvordan man opbygger strategiske samarbejder, for at styrke den arkitektoniske kvalitet samt på kommunikation som en måde at få følgeskab, og hvordan andre fagligheder og personlige relationer kan engageres for at få arkitekturen på dagsordenen hos politikere såvel som i andre direktørområder.

Podcasts med udviklere med kendskab til den kommunale verden.

Online møde:
Den kreative samarbejdende kultur. Denne faciliterede session præsenterer metoder for interessentanalyse, og hvordan man kan bruge motivationsprofiler til at forstå de menneskelige dimensioner i et samarbejde og bygge videre på dem. Der arbejdes med netværksudvikling i mindre break out-grupper.

Online gruppearbejde på et Padlet board:
På baggrund af konkrete projekter, I sidder med, arbejder vi sammen om at se på, hvordan I kan udvikle stærkere netværk til at understøtte den arkitektoniske kvalitet, samt hvordan I kan eksperimentere med, hvordan I udfylder jeres rolle til at få noget til at ske.

Hjemmearbejde på baggrund af udleveret opgave, hvor I arbejder med en case fra jeres egen organisation, som I præsenterer og diskuterer med en learning partner fra kurset.

Hjemmeopgave:
Deltagerne stiller sig selv en opgave i forhold til, hvad de kan gøre for at styrke den arkitektoniske kvalitet ved brug af mindst tre metoder eller opmærksomheder fra kurset. Opgaven skal benytte mindst 3 begreber fra kursusforløbet og være på maks. 3 sider.
Inden opgaven afleveres skal den præsenteres for egen afdeling/chef.

Coaching session:
1,5 times coaching session, hvor vi gennemgår den afleverede opgave og runder forløbet af i forhold til egen målsætning.

Målgruppe

Kursusforløbet henvender sig til erfarne arkitekter i planlægning og forvaltning. Det forudsættes, at deltagerne har projektledererfaring og har haft det arkitektoniske ansvar i processer med flere interessenter. Holdstørrelsen er begrænset til maksimalt 20 deltagere.

“Vi skal hele tiden kvalificere arkitekturen over for andre fagligheder. Det kræver gennemslagskraft, klar kommunikation og en politisk forståelse af den organisation, vi navigerer i. APO kan give dét kompetenceløft.”

Bodil Vilholm Henningsen, byplanarkitekt i Aalborg Kommune

Kursusleder
Kursusleder og gennemgående facilitator på forløbet er erhvervspsykolog Thea Mikkelsen, MA og MSc. Thea Mikkelsen har afviklet flere kurser i Arkitektforeningen blandt andet det populære kursusforløb LAK – Ledelse af Arkitektonisk Kvalitet.

“Med APO bliver du i stand at bringe arkitekturen i spil i samarbejdet med andre fagligheder. Alle kommuner er forskellige. Derfor er fokus dig, dine personlige mål og din arbejdsplads.”

Kursusleder MA og MSc Thea Mikkelsen, erhvervspsykolog

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +