KURSUS

Bæredygtig byggeteknik for arkitekter

Kurset er målrettet arkitekter der har ingen eller begrænset erfaring med bæredygtig byggeteknik og har gennemgået kurset "Byggeteknik for arkitekter" eller har enkelte års erfaring som projekterende arkitekter og dermed en vis forståelse for de byggetekniske grundprincipper.

Feldballe Friskole Ecococon elementer. Foto: Henning Larsen.

Tidspunkt:

28.11.2024 kl. 09:00 - 16:00

29.11.2024 kl. 09:00 - 16:00

Sted:

Arkitektforeningen, Åbenrå 34

Pris:

9.600 kr. for Ikke-medlem
6.600 kr. for MAA
6.600 kr. for FORUM-medlemmer

Tilmeld

Tilmeldingsfrist: 14.11.2024

Kontakt

Susanne Korreborg Snor

Koordinator

+45 31 32 45 84

sks@arkitektforeningen.dk

Byggeriet er i gang med en grøn omstilling, og det stiller på alle niveauer krav til branchen om at kunne tænke i nye bæredygtige byggemetoder. Skærpede lovkrav, certificeringsordninger og nye byggematerialer fremskynder omstillingsprocessen – det er i den virkelighed, vi arbejder som arkitekter.

Bæredygtigt byggeri kan betyde mange ting, og det samme gælder bæredygtig byggeteknik. På dette kursus fokuseres på den miljømæssige bæredygtighed og på nogle af de aspekter, som kan være med til at ændre normen for den måde, vi bygger på. Vi gennemgår desuden de byggemetoder, som kan være med til at underbygge den grønne omstilling.

På baggrund af en overordnet begrebsafklaring får du et overblik over de væsentligste virkemidler og værktøjer, der findes inden for området – eksempelvis forskellige certificeringsordninger og beregningsmetoder.

Arkitektforeningen, MOLIO/Byggeriets Videnscenter og KEA/Københavns Erhvervsakademi har i fællesskab udviklet kurset.

Kurset fokuserer på konkrete konstruktioner og materialer, der sænker ressourceforbrug og CO2-aftryk; herunder fornybare og genanvendelige byggematerialer, og åndbare og adskillelige konstruktioner. Der bygges videre på den grundlæggende forståelse for byggeriets konstruktioner og materiale; nu med særligt fokus på bæredygtige byggemetoder.

Emnerne der gennemgås på kurset er:

  • Hvad er bæredygtigt byggeri?
  • Certificeringsordninger og standarder
  • Livscyklustankegangen ~ materialer
  • Åndbare og organiske konstruktioner
  • Trækonstruktioner
  • Genanvendelse og Design for Disassembly
  • Passivhus tankegangen

Ud over bearbejdning af emnerne, gennemgås aktuelle bæredygtige cases ved de udførende arkitekter, samt en række vejledte øvelser i bæredygtig byggeteknik.

Målgruppe

Kurset henvender sig til deltagere der tidligere har gennemgået kurset ‘Byggeteknik for arkitekter’ eller arkitekter som har enkelte års erfaring som projekterende arkitekter, og dermed en vis forståelse for de byggetekniske grundprincipper.

Undervisere

Mette Rydahl Anker – arkitekt MAA, lektor KEA/Københavns Erhvervsakademi
Magnus Sølvhøj Kühn – bygningskonstruktør og arkitekt BA, Lendager Group

Oplægsholder

Peter Tegner Matz – project manager, constructing architect, Henning Larsen

Afbestillingsregler

Afmelding skal ske skriftligt til kursussekretariatet.
Indtil tilmeldingsfristens udløb kan afmelding ske uden beregning.
Ved afmelding senere end tilmeldingsfristen fraregnes 50 % af kursusafgiften.
Ved afmelding senere end 3 dage før kursusstart betaler tilmeldte dog hele kursusafgiften.
Bliver tilmeldte forhindret i at deltage, er man velkommen til at sende en stedfortræder.

Ret til ændringer forbeholdes.

Kontakt

Susanne Korreborg Snor

Koordinator

+45 31 32 45 84

sks@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +