KURSUS

BR18 Bygningsreglementet i kontekst KURSUSNYHED

Få kendskab til, hvilke udfordringer og dilemmaer revisionen af BR18 har medført og ikke mindst, hvordan du og byggeriets andre parter kan påtage sig ansvaret og håndtere risiciene.

Ungdomsboliger på Dortheavej I København, tegnet af BIG. Foto: Rasmus Hjortshøj – COAST

Tidspunkt:

19.03.2024 kl. 09:00 - 16:00

Sted:

Akademisk Arkitektforening, Åbenrå 34

Pris:

3.750 kr. for MAA
4.500 kr. for Ikke-medlem

Tilmeld

Tilmeldingsfrist: 05.03.2024

Kontakt

Susanne Korreborg Snor

Koordinator

+45 31 32 45 84

sks@arkitektforeningen.dk

Kurset giver en generel introduktion til bygningsreglementet i forhold til branchens praksis, arkitektonisk kvalitet og udviklingen imod et bæredygtigt byggeri.

Desuden giver kurset indsigt i, hvordan den samtidige revision i 2018 af Bygningsreglementet, Almindelige Betingelser og Ydelsesbeskrivelserne har påvirket fordelingen af ansvar og risiko i værdikæden. Du får kendskab til, hvilke udfordringer og dilemmaer dette har medført og ikke mindst, hvordan du og byggeriets andre parter kan påtage sig ansvaret og håndtere risiciene.

Blandt emnerne er:

  • Generel introduktion til Bygningsreglementet
  • Bygningsreglementets aktuelle udfordringer – med udgangspunkt i evalueringen af BR18 og dets praktiske anvendelse
  • Lovkomplekset – reglementets placering i lovhierarkiet
  • Værdikæden hvordan parterne i byggeriets værdikæde bliver påvirket og forpligtet af bygningsreglementet, parternes relation til reglementet og hvordan dette har betydning for byggesagens proces og resultat
  • Aftaleforhold – hvordan AB reglerne og branchens ydelsesbeskrivelser er relateret til reglementet.
  • Samarbejdsformer, metoder og værktøjer

Efter hvert emne diskuteres i plenum, med afsæt i deltagernes egne erfaringer og meget gerne cases.

Før kurset fremsendes “Effekterne af BR18 for byggeriets aktører og samfundet”, som kursisterne forventes at have gennemgået før kurset. Det giver et fælles udgangspunkt for dialog og til at du kan forberede egne cases eller erfaringer, du ønsker at behandlet på dagen.

Målgruppe

Kurset henvender sig til arkitekter med et overordnet ansvar for at bestille (bygherre), behandle (myndighed eller certificeringsansvarlig) eller projektere byggeri til opførelse i Danmark (projekteringsleder eller sagsarkitekt).

Du kan selv have ansvaret for at varetage opgaverne, eller for at delegere dem til kolleger eller medarbejdere. Uanset hvilken rolle du har, er det vigtigt for dig at kende de krav og risici, der indgår i kontraktforhold, baseret på ABR og Praktiserende Arkitekter, FRI og Bygherreforeningens ydelsesbeskrivelser og som skal overholde BR18.

Der udbydes efterfølgende 3 selvstændige, partsrelaterede kurser, som behandler emnerne og indholdet i BR18 dybere, med afsæt i parternes særlige fokusområder:

  • BR18 Part 1 – Sagsbehandling og certificering
  • BR18 Part 2 – Bygherrerådgivning og bestilling
  • BR18 Part 3 – Teknisk rådgivning og udførelse

Disse kan ligeledes være værdifulde for dig selv at deltage i, men også i høj grad være kurser som du kan se værdien i at anbefale til dine kolleger eller medarbejdere.

Se beskrivelserne på kursussiden.

Udbytte

Du får kendskab til, hvilke udfordringer og dilemmaer revisionen af BR18 har medført og ikke mindst, hvordan du og byggeriets andre parter kan påtage sig ansvaret og håndtere risiciene.

I den sammenhæng bliver du bedre i stand til at indgå værdiskabende og med større succesrate og mindre risiko, i de kontraktforhold og opgaver, du har ansvaret for – herunder at lede, delegere, kontrollere og dokumentere dem.

Underviser

Arkitekt MAA Asger Juul

Afbestillingsregler

Afmelding skal ske skriftligt til kursussekretariatet.
Indtil tilmeldingsfristens udløb kan afmelding ske uden beregning.
Ved afmelding senere end tilmeldingsfristen fraregnes 50 % af kursusafgiften.
Ved afmelding senere end 3 dage før kursusstart betaler tilmeldte dog hele kursusafgiften.
Bliver tilmeldte forhindret i at deltage, er man velkommen til at sende en stedfortræder.

Ret til ændringer forbeholdes.

 

Kontakt

Susanne Korreborg Snor

Koordinator

+45 31 32 45 84

sks@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +